Ecolo heeft reserves bij Leterme I

"De pentapartite veroordeelt België tot een definitief voorlopige regering die, zoals in de duurste winkels, haar prijzen nooit toont, en, zoals in de meest louche zaken, weigert haar koopwaar te tonen". Dat zegt Ecolo, dat duidelijke reserves plaatst bij het regeerakkoord zonder evenwel de definitieve teksten te hebben gelezen.

Volgens de Franstalige groenen, waarvan sommige partijen tot voor kort hoopten ze te kunnen overtuigen toe te treden tot de regering Leterme I, hadden de burgers na negen maanden crisis het recht op een solide akkoord, dat de basis zou leggen voor een gezond en goed beheer van het land voor de komende drie jaar.

Fabeltje en parodie
Jammer genoeg is daar volgens Ecolo niets van aan. "We hadden gehoopt niet te moeten vrezen dat het akkoord een fabeltje zou zijn en de regering een parodie. Maar de ijver die aan de dag werd gelegd om de onenigheid te verhelen en de beloftes mooi voor te stellen in plaats van de details en de financiering ervan te becijferen, laat ons met diepe twijfels achter", luidt het in een mededeling.

Ecolo wacht op de finale versie van het akkoord om te kunnen nagaan "over hoeveel essentiële dossier de regering heeft beslist het later of nooit eens te raken". Ook moet ze een idee geven over het bedrag dat de regering niet zal kunnen vrijmaken om de uitvoering van de beloftes uit te voeren, zowel inzake koopkracht als op het vlak van solidariteit, luidt het.

Volgens de Franstalige groenen bevat het luik rond leefmilieu een litanie van intentieverklaringen, zonder de minste ambitieuze maatregel voor ons land. (belga/sps)

Lees meer