vmma

Ecologisch tuinieren doe je zo

Tweehonderd ecologische tuiniers laten het hele weekend zien dat chemische onkruidverdelgers of pesticiden niet nodig zijn voor een prachtige tuin. Binnenkort wordt het gebruik daarvan verboden in ons land omdat de producten schadelijk zijn voor mens en milieu.

Over heel Vlaanderen en Nederland stellen dit weekend liefhebbers hun ecologische stadstuinen, sier- en moestuinen, boomgaarden en veel meer open tijdens de Velt-ecotuindagen. De focus dit jaar ligt op ecologische onkruidbestrijding.

"Het opzet is al lang om ecologisch tuinieren dicht bij mensen te brengen en te tonen hoe het er in de praktijk aan toe gaat, en dat door bij de mensen zelf te gaan kijken", zegt Barbara Creemers van Velt. "Gezien de actualiteit rond pesticiden kunnen mensen zien hoe ecologische tuiniers zelf het onkruid aanpakken", zegt Creemers, die de campagne 2020pesticidevrij leidt.

Overstappen naar alternatieven

"Als binnenkort de wet rond is dat zowel verkoop als gebruik van chemische onkruidverdelgers aan banden wordt gelegd, moet iedereen overstappen naar de alternatieven. Daarom wil Velt tonen wat je met (on)kruiden kunt doen: van alternatieven voor bestrijding tot heerlijke recepten in de keuken."

Het opzet om bij mensen thuis inspiratie op te doen, krijgt alvast de steun van televisiemaker Wim Lybaert. Hij geeft in een filmpje op YouTube uitleg over de Velt-ecotuindagen.

Lees meer