De allereerste Belgische stemfie.
Twitter De allereerste Belgische stemfie.

En daar is de allereerste Belgische stemfie al

De eerste Belgische stemfie is opgedoken: de Oost-Vlaamse 'MsBillyX' woont in Noorwegen en stemt voor de verkiezingen van 25 mei vanuit het buitenland per brief. Gisteren postte ze op Twitter een selfie vanuit haar eigen 'kieshokje', weliswaar voordat ze haar kiesbrief invulde - een belangrijke nuance.

De 'stemfies', selfies vanuit het kieshokje, waren tijdens de de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen bij onze noorderburen een echte rage. Het maken van een stemfie is in Nederland ook niet verboden, zo besliste een rechtbank in Den Haag zelfs officieel. Ook vanuit de overheid kwam de boodschap dat het maken van een stemfie was toegestaan.

In ons land ligt de situatie echter moeilijker. In principe is het maken van een stemfie absoluut verboden. En dat is nodig ook, legt Peter Grouwels van de FOD Binnenlandse Zaken uit. "De grondwet zegt dat de stemming geheim is. Dat is nodig om elke vorm van beïnvloeding van of door anderen uit te sluiten." Of een stemfie dan ook verboden is wanneer zoals in dit geval de kiesbrief nog niet is ingevuld, kon men niet zeggen. Binnenlandse Zaken onderzoekt de kwestie op dit moment.

"Niet langer in stemhokje dan nodig"
Maar zelfs al zouden stemfies zonder ingevulde stembrief in principe toegelaten worden, dan nog blijft en masse de duimpjes omhoog steken in het kieshokje verboden. Want naast het stemgeheim speelt ook de puur praktische organisatie van de verkiezingen een rol. Volgens het kieswetboek mogen kiezers namelijk niet langer in het stemhokje blijven dan nodig om hun stem uit te brengen.

"Als alle acht miljoen kiezers foto's beginnen nemen, wordt het een soep en worden de wachtrijen alleen maar langer" zegt Grouwels. "Het is dan ook aan de voorzitter van het kiesbureau - die op dat moment politiebevoegdheid heeft - om in te grijpen bij overlast en de kiezer aan te manen op te houden met het nemen van foto's." Op de overtreding van dat overlastartikel staan boetes van 300 tot 3.000 euro.

Specifieke geval
Een boete waar MsBillyX op het eerste zicht niet voor hoeft te vrezen. Zij bevond zich namelijk niet in een kieshokje op het moment van de stemming en kon er dus ook niet "langer blijven dan nodig". Justitie lijkt bovendien weinig prioriteit te zullen geven aan dit wel heel specifieke geval.

Lees meer