kos

Ethisch comité stelt terugbetaling rituele besnijdenis in vraag

Het Belgisch Raad­gevend Comité voor Bio-Ethiek ontving begin 2014 een vraag van enkele artsen uit de Brusselse Iris Ziekenhuizen Zuid. Of het correct was dat ze rituele besnijdenissen bij jongens uitvoerden? Tenslotte ging het om een ingreep bij kinderen zonder ­medische noodzaak, waarbij de voorhuid wordt weggesneden. Een ethische commissie werd samengesteld en eind dit jaar zou haar advies klaar zijn. Dat meldt De Standaard.

"Het is een ethisch advies, geen wet', verduidelijkt Robert Rubens (UGent), de covoorzitter van de commissie. 'We zijn nog volop in beraad, want enkele leden vinden dat godsdienstvrijheid primeert, aangezien besnijdenis vooral bij joden en moslims gangbaar is. Anderen menen dat besnijdenis bij mannen - net als bij vrouwen - onaanvaardbaar is. Een vrees is wel dat de ingreep ondanks een verbod nog altijd zal worden uitgevoerd, zij het niet door artsen en dus mogelijk met verschrikkelijke gevolgen voor de jongens."

Rubens vermoedt dat ze in hun definitieve advies naar Nederland zullen kijken. Daar is jongensbesnijdenis niet strafbaar, maar riep de artsenfederatie KNMG haar leden op om geen rituele besnijdenissen meer uit te voeren.

"Aantasting fysieke integriteit van kinderen"

De Raad van Europa nam al in 2013 een (niet-bindende) resolutie aan waarin lidstaten het advies kregen om rituele besnijdenis van jongens niet zomaar toe te staan, toch niet tot het kind oud genoeg is om erover mee te praten. De Raad omschreef het als 'een aantasting van de fysieke integriteit van kinderen'.

Wereldwijd zou een derde van de mannen besneden zijn. In België is dat naar schatting vijftien procent.

Lees meer