PHOTO_NEWS

Europa wil Belgische boeren 13 miljoen euro steun geven

De Europese Commissie blijft bij haar voorstel om 500 miljoen euro vrij te maken voor de landbouwers die te lijden hebben onder de lage marktprijzen. Daarvan zou 420 miljoen euro rechtstreeks naar de lidstaten gaan, 13 miljoen euro is voor de Belgische boeren bestemd. Dat heeft commissaris Phil Hogan gezegd op de vergadering met de Europese ministers van Landbouw in Luxemburg.

Met het hulppakket dat ze vorige week op tafel legde, wil de Commissie onder meer de liquiditeitsproblemen van de landbouwers aanpakken. Aan de totale enveloppe van 500 miljoen euro wil Hogan niet raken, maar hij heeft wel verduidelijkt dat de lidstaten 420 miljoen euro zelf mogen besteden.

Uit de verdeling per lidstaat blijkt dat België 13 miljoen euro toegeschoven krijgt. De gebruikte verdeelsleutel houdt voor 80 procent rekening met de (intussen afgeschafte) melkquota, de overige twintig procent is gebaseerd op criteria als de dalende prijzen van varkensvlees, de impact van het Russische importverbod, de lage melkprijzen en de droogte van afgelopen zomer. Hogan benadrukt dat de lidstaten maximale flexibiliteit krijgen om de hun toegezegde steun aan te wenden. De EU-landen mogen ook extra staatssteun geven.

Verlies
Het voorstel van de Commissie moet worden goedgekeurd door de landbouwministers. Zij zijn daar nog over aan het onderhandelen. Op Twitter liet Hendrik Vandamma, de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, alvast verstaan dat 13 miljoen euro wat hem betreft een druppel op een hete plaat is. "Varkenshouders verliezen euro4 mio per WEEK", stelt hij. Ook het Commissievoorstel voor steun aan de private opslag van varkensvlees kan niet op zijn goedkeuring rekenen. "Private opslag zonder exportverplichting komt als boomerang terug bij varkenshouder na afloop."

Stabiele prijzen
Om hun eisen voor een politieke oplossing voor de landbouwcrisis kracht bij te zetten, zijn heel wat boeren naar Luxemburg getrokken. Daar zijn ook enkele tientallen Waalse boeren bij. "Wij zijn hier om onze vastberadenheid te tonen om tot een gemeenschappelijk landbouwbeleid te komen dat beter gereguleerd is en dat voldoende hoge en stabiele prijzen garandeert voor alle getroffen landbouwproducten, en dus niet enkel de melk en het varkensvlees", verklaarde Yvan Hayez, de secretaris-generaal van de Fédération wallonne de l'agriculture (FWA).

Lees meer