2
REUTERS

Europese ministers akkoord over effectievere terugkeer migranten

Mensen die geen recht hebben op asiel moeten sneller terug naar hun eigen land. De lidstaten van de Europese Unie hebben vandaag ingestemd met maatregelen die hun terugkeerbeleid effectiever moet maken. De Franse minister Bernard Cazeneuve hield een pleidooi voor de oprichting van een Europees korps van grensbewakers.

De hoop is dat het akkoord economische migranten afschrikt. Hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers op korte termijn kunnen worden uitgezet blijft vooralsnog echter onduidelijk. Het EU-agentschap voor grensbewaking Frontex krijgt in ieder geval een belangrijkere rol.

Van groot belang is medewerking van de landen van herkomst en de landen waar de migranten doorheen trekken, zo staat in de slotverklaring die de Europese bewindslieden verantwoordelijk voor asiel tijdens hun overleg in Luxemburg overeenkwamen.

Diplomaten van de EU-landen en van EU-buitenlandchef Federica Mogherini moeten hiertoe nauwer gaan samenwerken. Ook worden eind dit jaar Europese migratieofficieren geplaatst in minstens negen Afrikaanse landen, maar ook in Servië, Turkije, Libanon en Jordanië.

"Alle instrumenten worden gemobiliseerd om medewerking op het gebied van terugkeer te bevorderen", aldus de bewindslieden. Naast economische sancties is ook het intrekken of verminderen van hulpprogramma's besproken als 'strafmaatregel'. Verder kan het voor inwoners van een land dat niet meewerkt moeilijker worden om een visum te krigen voor de EU.

Ook wordt onderzocht of buiten de EU veilige opvangcentra kunnen worden gebouwd. Vluchtelingen kunnen daar verblijven tot het weer verantwoord is naar hun eigen land terug te gaan. De hoop is dat ze dan de oversteek naar Europa niet maken.

2 Voor ons land was minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aanwezig.
EPA Voor ons land was minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aanwezig.

Grensbewakers

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve pleitte op het overleg voor een strengere grensbewaking. Cazeneuve wil zo'n korps in twee fases uit de grond stampen. In een eerste fase zouden de lidstaten personeel ter beschikking moeten stellen van zo'n Europees korps, in een tweede fase zou een echt Europees korps met autonome en onafhankelijke grensbewakers moeten ontstaan.

Het korps zou in overleg met de lidstaat in kwestie ontplooid worden op plaatsen waar er een grote migratiedruk is. Dat veronderstelt volgens Europese bronnen een wijziging van het mandaat van het Europese grensbewakingsbureau Frontex en allicht ook van de grondwet van de meeste lidstaten.

Eerder had ook de Europese Commissie al aangekondigd dat ze tegen eind dit jaar een voorstel voor een Europese grenswacht op tafel zou leggen. De Luxemburgse minister Jean Asselborn, die nog tot eind dit jaar de ministerraden voorzit, begroette de Franse bijdrage, maar voorlopig geniet een versterking van de capaciteit van Frontex de prioriteit. Directeur Fabrice Leggeri wees er in Luxemburg opnieuw op dat zijn agentschap extra middelen nodig heeft.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie gaan overigens een brief opstellen waarin ze Europees president Donald Tusk hun visie op migratie en grensbewaking geven. Tusk zit eind volgende week in Brussel een top van de staatshoofden en regeringsleiders voor.

Voorlopig geniet een versterking van de capaciteit van Frontex de prioriteit

Lees meer