4 Gewezen Brusselse sp.a-schepen Ans Persoons
BELGA Gewezen Brusselse sp.a-schepen Ans Persoons

Ex-Brusselse sp.a-schepen: "Ik moest opstappen als ik niet wilde nadenken over schepenambt voor Mayeur"

Ans Persoons, de gewezen Brusselse sp.a-schepen, moest opstappen omdat ze weigerde na te denken over het voorstel dat Yvan Mayeur (PS) nog schepen zou kunnen blijven. Dat heeft ze verklaard in 'De Zevende Dag'. "Ook eerste schepen Alain Courtois (MR) heeft de vraag herhaald", voegde ze eraan toe.

Persoons erkende dat ze een 'bewogen week' heeft meegemaakt, waarbij ze 'het slechtste van de politiek' heeft gehoord. Ze wees erop dat het Brussels minister Pascal Smet was die een audit van Samusocial gevraagd had. Donderdagmorgen vroegen zowel Smet, als partijvoorzitter Crombez en Persoons het ontslag van burgemeester Mayeur.

Nadat Mayeur zijn ontslag had aangekondigd, kreeg Persoons een telefoontje waarin gepolst werd over een mogelijk schepenambt voor de ex-burgemeester, wat ze weigerde. Die piste werd ook met Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten besproken en gezamenlijk afgewezen.

Opstappen
Op de vergadering van het schepencollege merkte Ans Persoons dat de ex-burgemeester de vergadering voorzat. Zij kreeg te horen dat ze moest opstappen als ze niet wilde nadenken over een schepenmandaat voor Mayeur. "Schepen Alain Courtois heeft dit herhaald", voegde ze aan toe.

Sp.a-voorzitter John Crombez gaf dezelfde versie van de feiten op RTL-TVi in het programma 'C'est pas tous les jours dimanche'. Crombez wilde niet zeggen wie het voorstel (voor een schepenmandaat voor Mayeur) lanceerde, maar het was niet Laurette Onkelinx, de voorzitster van de Brusselse PS-federatie, benadrukte hij.

Onkelinx bevestigde dit in hetzelfde programma: "Op geen enkel moment heb ik me dat scenario voorgesteld of er met de sp.a over gesproken. Ik weet niet wat er nadien tussen de ene en de andere gebeurd is".

Hetzelfde zeel
Persoons betreurde in de 'Zevende Dag' de houding van haar Open Vld-collega Els Ampe: "We hadden het verschil kunnen maken als we aan hetzelfde zeel getrokken hadden."

Daarnaast reageerde Persoons ook nog op de berichten dat ze jaarlijks 13.440 euro krijgt voor haar functie bij de vzw Internationale Jaarbeurs van Brussel. "Dat is geen geheim want het staat op de mandatenlijst die te raadplegen is op de website van de sp.a". Ze benadrukt dat alle partijen in de vzw vertegenwoordigd zijn en dat er wel werk tegenover staat.

4 Sp.a-voorzitter John Crombez bevestigde het verhaal van Ans Persoons op RTL-TVi.
BELGA Sp.a-voorzitter John Crombez bevestigde het verhaal van Ans Persoons op RTL-TVi.
4 de voorzitster van de Brusselse PS-federatie Laurette Onkelinx ontkent dat zij het voorstel voor een schepenmandaat voor Mayeur gelanceerd heeft.
Photo News de voorzitster van de Brusselse PS-federatie Laurette Onkelinx ontkent dat zij het voorstel voor een schepenmandaat voor Mayeur gelanceerd heeft.

Open Vld relativeert dat schepenambt nooit ter sprake kwam

Open Vld-schepen Els Ampe blikte in 'De Zevende Dag' ook terug op het opstappen van de sp.a uit het Brussels schepencollege.

Ze wees erop dat zowel Open Vld als sp.a het ontslag van Yvan Mayeur gevraagd hadden. En herhaalde dat een schepenambt voor Mayeur nooit op tafel gelegen heeft, maar voegde er meteen aan toe dat het om een ruzie ging binnen de socialistische familie "waarbij we niet betrokken waren".

Ampe zei ook nog dat Open Vld eist dat Samusocial transparant moet worden. "Ook de sp.a kan transparant zijn door de audit van de vzw openbaar te maken", aldus de Open Vld'ster. Ze voegde er ook aan toe dat ze geen enkel ander mandaat heeft dan dat van schepen en fractieleidster in het Brussels Parlement.

4 Open Vld-schepen Brussel, Els Ampe
BELGA Open Vld-schepen Brussel, Els Ampe

Lees meer