PHOTO_NEWS

Ex-directeur tuinbouwschool vecht voorstel tot blaam aan

Daniël Herinckx, de gewezen directeur van de gemeentelijke tuinbouwschool van Merchtem, is vast van plan het voorstel tot blaam aan te vechten dat het schepencollege hem wegens vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag wil opleggen. Normaliter zou hij vandaag hierover gehoord worden door het schepencollege, maar wegens ziekte van Herinckx is dit uitgesteld tot een latere datum.

Het Merchtemse schepencollege legde Herinckx eind maart een preventieve schorsing op als voorlopige ordemaatregel na een anonieme verklaring, van een oud-leerling, over seksueel grensoverschrijdend gedrag en verklaringen van anderen in een tuchtdossier tegen een andere leerkracht van de school.

De Kamer van Beroep van het departement Onderwijs maakte die schorsing echter in mei ongedaan. Op basis van de resultaten van haar tuchtonderzoek besloot het schepencollege Herinckx echter een blaam te geven. Het parket van Halle-Vilvoorde meldde medio juli dat ze het onderzoek tegen Herinckx bij gebrek aan een misdrijf zonder gevolg geklasseerd had.

Als je niets gedaan hebt, kun je ook niet gestraft worden

Echtgenote van Herinckx

Hoorzitting

Op het Merchtemse college stond vandaag een hoorzitting geagendeerd waarop Herinckx, die overigens op het einde van vorig schooljaar met pensioen ging als directeur van de tuinbouwschool, zich kon verdedigen. Wegens ziekte van de betrokkene werd de zitting uitgesteld.

Herinckx zelf was vandaag niet bereikbaar voor commentaar, maar zijn vrouw bevestigde telefonisch dat haar man het voorstel tot blaam betwist. "Als je niets gedaan hebt, kun je ook niet gestraft worden", aldus de vrouw. Als het college de sanctie van blaam handhaaft, tekent Herinckx hiertegen opnieuw beroep aan bij de Kamer van Beroep van het Departement Onderwijs.

Lees meer