2
Klaas De Scheirder

Fietsersbond maakt brandhout van vraag om helmplicht voor jonge fietsers

Vias wil helm verplichten voor -14-jarigen en nultolerantie op vlak van alcohol voor beginnende bestuurders

Een helm is een individuele beschermingsmaatregel die de oorzaak van verkeersonveiligheid op geen enkele manier aanpakt. Dat zegt de Fietserbond in een reactie op het memorandum voor 2019 van Verkeersinstituut Vias. Daarin pleit de organisatie voor helmplicht voor fietsende kinderen tot 14 jaar. 

Vias heeft in de aanloop naar de federale en regionale verkiezingen van 26 mei een memorandum opgesteld met tien concrete maatregelen die moeten leiden tot meer verkeersveiligheid. Vias wil bijvoorbeeld de fietshelm verplicht maken voor kinderen onder de veertien jaar. Fietsers lopen bij zowat een op de drie zware ongevallen een letsel aan het hoofd of hersenen op, stelt Vias. Bij kinderen tussen 0 en 14 jaar is dat zelfs in een op de twee gevallen.

De Fietsersbond kan zich in veel van de maatregelen die Vias opsomt vinden. Zo deelt hij de vraag naar extra investeringen in veilige fietsinfrastructuur, een veralgemening van de zone 30 in bebouwde kom en efficiëntere snelheidscontroles. Maar een helmplicht hoort volgens de Fietsersbond niet thuis in het rijtje met concrete maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. 

“Helm dragen maakt onveilige verkeerssituatie niet veiliger”

De belangenvereniging vindt dat de helmplicht enkel de indruk wekt dat men iets aan de verkeersveiligheid doet, terwijl men de oorzaken niet aanpakt. “Cru gezegd: of een fietser nu een helm draagt of niet, rijden op een moordstrookje en naast voorbijrazend verkeer, wordt niet veiliger met een helm. Bij een ongeval zal de impact kleiner zijn, maar het dragen van de helm maakt de situatie op zich niet veiliger. Met andere woorden: met deze maatregel wekt men de indruk dat men iets aan de verkeersveiligheid doet terwijl men de oorzaken niet aanpakt.”

Voorbeelden uit het buitenland leren volgens de belangenvereniging voor fietsers dat wanneer de helmplicht wordt ingevoerd, het aantal fietsers daalt. En dat doet het effect van ‘safety by numbers’ teniet, het feit dat de veiligheid van de fietser toeneemt naarmate er meer fietsers zijn. “Kies je voor helmplicht, dan krijg je voornamelijk stoere mannen op de fiets. Kies je voor veiligheid, dan krijg je iedereen op de fiets. Fietsersbond kiest resoluut voor het tweede model”, klinkt het.

De Fietserbond pleit, net als Vias, voor meer onderzoek naar de oorzaken van verkeersongevallen. “Enkel als we de werkelijke oorzaken van ongevallen kennen, kunnen deze aangepakt worden en echt bijdragen tot een betere verkeersveiligheid. Veel meer dan de helmplicht”, klinkt het. 

Strengere alcoholnorm voor jonge bestuurders

Naast de verplichte fietshelm pleit Vias ervoor om voor beginnende bestuurders - de eerste twee jaar na het behalen van het rijbewijs - een strengere alcoholnorm in te stellen dan voor meer ervaren bestuurders.

De stelling dat het om een stigmatiserende maatregel zou gaan, wordt door Vias van de hand gewezen. “In de eerste jaren na het behalen van het rijbewijs is er door onvoldoende ervaring een verhoogd risico op ongevallen. Alcohol heeft bovendien een grotere impact op onervaren bestuurders. Nultolerantie voor het rijden onder invloed van alcohol voor beginnende bestuurders is een effectieve maatregel om dit tegen te gaan”, zo luidt de verdediging.

Het verkeersinstituut wijst er ook op dat 69 procent van de bestuurders onder de 35 jaar zelf voorstander is van die maatregel. Bovendien hebben zeventien Europese landen al een wetgeving die alcohol achter het stuur volledig verbiedt, zo wordt nog benadrukt.

Radarverklikkers

Daarnaast stelt Vias nog voor een verbod in te stellen op radarverklikkers die mobiele controles aankondigen. "Het verklikken van mobiele flitslocaties schaadt de verkeersveiligheid, want het geeft sommige bestuurders het gevoel dat ze onaantastbaar zijn", zo luidt de redenering.

Voorts wordt nog voorgesteld om werk te maken van een veiligere weginfrastructuur, met meer aandacht voor kwetsbare weggebruikers. Ook wil het verkeersinstituut efficiëntere snelheidscontroles, een snellere en meer gepaste bestraffing van verkeersovertreders en een verdere veralgemening van een zone 30 in stads- en dorpscentra. Vias wil ook een globale aanpak van structurele files via kwalitatief openbaar vervoer en nieuwe vormen van stedelijke mobiliteit. 

2
Geert De Rycke

83 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Chris Devlaeminck

    Nultolerantie voor alcohol. Wat andere drugs betreft steekt men de kop in het zand? Ik weet van mijn jong volwassen kinderen dat er steeds meer coke gesnoven wordt.

  • Marc Statham

    Binnenkort koopjes te doen als ze de helmplicht invoeren, tweedehands zal vol fietsen staan dan. Dat is gewoon veel mensen ontmoedigen om nog met de fiets te rijden ,de fietsersbond heeft gewoon gelijk. Fietshelm moet vrije keuze blijven.

Lees meer