BELGA

Foutparkeerders riskeren GAS-boete in Antwerpen

Het Antwerpse schepencollege brengt enkele wijzigingen aan aan de lokale politiecodex. Daardoor kunnen enkele bijkomende vormen van overlast bestraft worden met een GAS-boete. Vooral foutparkeerders zouden veel minder vaak vrijuit gaan, want allerlei inbreuken op stilstaan en parkeren zullen binnenkort ook vastgesteld kunnen worden door het stedelijk parkeerbedrijf GAPA. Enkele personeelsleden moeten eerst nog wel een specifieke opleiding volgen. De overtreders krijgen vervolgens van een sanctionerend ambtenaar een GAS-boete volgens de wettelijk voorziene tarieven.

Parketten hebben vaak geen tijd om parkeerovertredingen te verwerken en de GAS-wetgeving maakt het sinds kort mogelijk dat GAS-ambtenaren het beboeten voor hun rekening nemen. Het Antwerpse stadsbestuur wil daar nu gebruik van maken. "Je hebt nu bij wijze van spreken meer kans op een boete als je braaf een parkeerticket koopt maar vervolgens te laat terugkeert dan wanneer je je volledig foutief parkeert zoals op een plaats voor gehandicapten", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Die onrechtvaardigheid kunnen we nu eindelijk aanpakken." Hoeveel GAPA-werknemers er precies een opleiding zullen volgen en hoe de vaststellers te werk zullen gaan, wordt momenteel nog bekeken.

In de vernieuwde politiecodex is er ook aandacht voor malafide bendes die geld proberen te verzamelen via agressieve bedelacties. Ook die overtreders riskeren voortaan een GAS-boete. Tot slot worden eigenaars van grote afvalcontainers in de openbare ruimte -bijvoorbeeld bij bouwwerven- verplicht om hun identiteit daarop te vermelden. Ze riskeren wel enkel dat de container verwijderd wordt. De wijzigingen moeten nu nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Lees meer