Francken betwijfelt of IS-kinderen die worden teruggehaald wel wezen zijn

Het principeakkoord dat de federale regering met de Koerdische autoriteiten in Irak heeft gesloten om zes IS-kinderen terug te halen uit Syrische gevangenkampen zindert na. De Belgische regering met toen nog N-VA aan boord, besliste in 2017 dat kinderen van IS-strijders jonger dan tien jaar in principe kunnen terughaald worden naar ons land. N-VA bij monde van oud-staatssecretaris Theo Francken wijzigt haar standpunt nu en is gekant tegen de op stapel staande repatriëring. 

Over het akkoord was tot deze ochtend weinig bekend, behalve dat het enkel op weeskinderen betrekking zou hebben die in Koerdische kampen in het noordoosten van Syrië zouden zitten. Francken is sceptisch. “Ik wil dat allemaal nog zien. Het is totaal onduidelijk wat in die kampen aan de hand is. Hoeveel vrouwen (moeders, red.) leven nog? Hoeveel strijders leven nog? De ouders van die kinderen zijn weg, maar komen dan plots terug... Dat het wezen zijn, geloof ik niet. Als expert weet ik dat we alles met een ongelooflijke korrel zout moeten nemen”, verklaarde hij op De Ochtend op Radio 1.

Volgens Francken zal niet alleen blijken dat de betrokken kinderen helemaal geen weeskinderen zijn, maar zal België op basis van rechtspraak verplicht worden om ook hun moeders terug te nemen. “En dan zeg ik neen.” Op de opmerking dat de N-VA destijds mee het principe goedkeurde dat IS-kinderen jonger dan tien jaar naar België mogen terugkeren, antwoordde Francken dat het standpunt van zijn partij gewijzigd is na een aantal juridische uitspraken ter zake. “Als die moeders meekomen, willen wij ze niet”, aldus Francken. Op Twitter heeft hij het over zogezegde wezen.

Wij laten die kinderen niet creperen

Alexander De Croo, Ontslagnemend vicepremier Open Vld

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) reageerde op Francken dat de N-VA’er uitspraken doet over een dossier waarover hij geen informatie heeft en dat na een analyse door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten het licht op groen kon worden gezet voor de repatriëring van zes kinderen die in België geboren zijn en die effectief geen ouders meer hebben. 

De Croo: “De keuzes die hun ouders gemaakt hebben, zijn overgeeflijk en kunnen we niet goedpraten, maar dat zijn de keuzes van hun ouders. Een aantal van die kinderen is ook ontvoerd geweest en zit daar (in de kampen, red.) in soms verschrikkelijke omstandigheden.”

OCAD

 Twee van de zes kinderen zijn jonger dan tien jaar. “Voor alle kinderen is een uitgebreide analyse gebeurd door de militaire inlichtingendienst en uiteindelijk ook door het OCAD, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse. Het OCAD zegt dat het voor elk van die zes kinderen aanvaardbaar is om hen terug te halen. Als federale regering en als minister moet je vertrouwen hebben in die diensten.” Elk kind zal na de repatriëring aangepaste begeleiding krijgen in ons land. “OCAD kent Europees recht onvoldoende. Die ouders komen mee”, riposteerde Francken meteen via Twitter.

Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat het bij deze zes kinderen zal blijven. “Dit is geen eenvoudige operatie, vandaar dat we ook geprobeerd hebben dit te groeperen”, aldus De Croo. Er is volgens hem “absoluut geen sprake van” dat er in de toekomst ook ouders zullen worden teruggenomen van Belgische kinderen die in de kampen in Koerdisch gebied verblijven. “Maar deze kinderen hebben zelf geen keuze gemaakt. Ten opzichte van wezen zeggen wij niet dat we hen zomaar laten creperen.” De Croo wijst er ook op dat België niet het enige Europese land is dat beslist heeft kinderen van IS-strijders terug te halen. De beslissing om tot repatriëring over te gaan, is genomen op een speciaal daarvoor bijeengeroepen kernkabinet.

Oud-staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Foto rechts: Ontslagnemend Open Vld-vicepremier Alexander De Croo.
EPA - Belga Oud-staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Foto rechts: Ontslagnemend Open Vld-vicepremier Alexander De Croo.

152 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Peter Bosmans

    Dat je die kinderen moet helpen is een feit, maar dat geldt voor alle kinderen in die omstandigheden en niet alleen voor de Belgische. Opvang in de regio onder een vorm van Foster Plan zou een betere oplossing zijn dan ze naar hier halen. Ze zijn daar opgegroeid, spreken de taal van ginder en hebben andere gewoonten en levensopvattingen dan hier en op die manier kan je er ook veel meer helpen.

  • luc vankeerberghen

    deze kinderen mogen nooit als wees worden erkend , hun erkenning geeft wel aan hun moeder recht op weduwepensioen , en aan de kinderen dubbel kindergeld

Lees meer