Theo Francken (N-VA) en Maggie De Block (Open Vld). Francken pleit voor strengere regels, onder meer op het vlak van gezinshereniging, om de verhoogde instroom aan asielzoekers een halt toe te roepen. Minister De Block zei dat de regering in lopende zaken is en het dus aan het parlement is om initiatieven te nemen. Haar partij Open Vld zal het voorstel om de gezinsherenigingsregels te verstrengen wel steunen.
SDA Theo Francken (N-VA) en Maggie De Block (Open Vld). Francken pleit voor strengere regels, onder meer op het vlak van gezinshereniging, om de verhoogde instroom aan asielzoekers een halt toe te roepen. Minister De Block zei dat de regering in lopende zaken is en het dus aan het parlement is om initiatieven te nemen. Haar partij Open Vld zal het voorstel om de gezinsherenigingsregels te verstrengen wel steunen.

Francken pleit voor strengere regels in debacle rond ‘nieuwe asielcrisis’, irritatie troef bij De Block: “Hij tovert met cijfers”

Theo Francken, gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie (N-VA), toont zich bijzonder kritisch voor het huidige asielbeleid in ons land. Een verstrenging dringt zich op, betoogde hij in ‘De Zevende Dag’. Minister Maggie De Block (Open Vld) deelt die mening wel, maar wijst op de moeilijkheden waarmee zij geconfronteerd wordt. Ze beklemtoont ook dat ze geen onwettige maatregelen zal treffen.

Voormalig staatssecretaris Theo Francken werd in ‘De Zevende Dag’ geïnterviewd naar aanleiding van de brandstichting in het asielcentrum in Bilzen en het stijgende aantal asielaanvragen in ons land. 

Falen

Francken is kritisch voor het geweld, maar ook voor het huidige beleid: “Revancheren tegen personen, dat mogen we nooit aanvaarden in een democratie en een rechtsstaat. Die rode lijn is overschreden als er effectief sprake is van brandstichting. Maar dat mensen revolteren tegen het huidige asielbeleid zoals het op dit moment in Europa wordt gevoerd, dat is een andere zaak. Die kritiek deel ik voor een stuk. Ik denk dat we echt moeten kijken wat we de komende maanden kunnen en moeten doen qua beleid over alle partijgrenzen heen.”

“Ik praat over een falend asielbeleid, ja”, aldus Francken. “Ik betreur nog altijd dat de ontradingscampagnes offline zijn gehaald de dag nadat ik ben gestopt als staatssecretaris. Ik betreur dat men de procedures rond de quota van aanvragen niet verder juridisch heeft uitgeput. Dat moet mogelijk zijn. Wij hebben dinsdag op één dag 275 asielaanvragen gehad in het Klein Kasteeltje. Op één dag. Dat is een absoluut record sinds vele jaren. Dus het loopt toch echt niet goed.”

El Salvador

Wat er dan concreet moet gebeuren? “Ik denk dat we moeten werken rond het intrekken van het visum van mensen uit El Salvador, die blijkbaar in groten getale naar hier komen. Dat kan nooit de bedoeling zijn van de conventie van Genève; dat we iedereen uit Midden-Amerika die niet meer in de VS binnengeraakt nu maar moeten opvangen in Europa en in Brussel. We kunnen niet alle vluchtelingen in de wereld opvangen. En dat kunnen we ook stoppen, als een meerderheid van de Europese lidstaten dat wenst.”

“De verkiezingen van 26 mei waren op dat vlak ook een duidelijk signaal van onze bevolking”, vervolgde Francken. “En dus vind ik dat wij moeten durven zeggen: voorlopig gaan er geen nieuwe asielcentra meer open en we gaan het spreidingsplan niet activeren. We gaan een ander spoor bewandelen, zijnde een beperkt aantal personen per dag inschrijven (30 à 40); enkel de kwetsbaren, de vrouwen met kinderen, de alleenstaande vrouwen, de oudere mensen, de zieken.” Maar die quota zijn wel al eens veroordeeld door de Raad van State? “Je moet dat volhouden, je moet dat extra motiveren. De situatie is opnieuw anders en urgenter. Er zijn nog mogelijkheden.”

Gezinshereniging

Francken toonde zich ook opvallend positief over de Duitse bondskanselier Angela Merkel. “Er is veel kritiek op mevrouw Merkel geweest, op wir schaffen das, ook van mezelf en van onze partij. Maar zij heeft wel de wetgeving op basis van gezinshereniging verstrengd.”

“Nu is het zo dat als een Syriër bij ons asiel aanvraagt en na een aantal maanden als vluchteling wordt erkend, dat die zijn familie kan laten overkomen - met minimale voorwaarden in de eerste 12 maanden nadat hij of zij erkend is als vluchteling. Dat is het maximale van Europa, we zijn daar in België heel soepel in. Waarom niet herleiden naar drie maanden? Duitsland heeft dat gedaan, Frankrijk en Nederland ook. Ik heb nu een wetsvoorstel ingediend – en ik denk dat we dat urgent moeten behandelen – dat we ons aligneren naar Duitsland, Frankrijk en Nederland. Zodat wij niet langer het putje van het bad zijn op het vlak van gezinshereniging van asielzoekers.”

Ik heb nu een wetsvoorstel ingediend dat we ons aligneren naar Duitsland, Frankrijk en Nederland. Zodat wij niet langer het putje van het bad zijn op het vlak van gezinshereniging van asielzoekers

Theo Francken (N-VA)

Samenwerken

Francken steekt naar eigen zeggen de hand uit naar minister Maggie De Block. “Mijn wetsvoorstel is ingediend. We kunnen een meerderheid samenbrengen rond die verstrengde migratiewetgeving, laat ons dat dan ook doen. Ik denk dat als er brandstichting is, dat als er dergelijke emoties zijn, dat wij als partijen ook moeten samenwerken om een antwoord te bieden. De N-VA is bereid om samen te werken, zonder in verdere polarisatie te gaan met mevrouw De Block.”

Traag

De Block zelf toonde zich in een reactie op de voorstellen licht geïrriteerd. Ook zij durft wel spreken van een nieuwe asielcrisis. “Absoluut, we zien in heel Europa dat er meer en meer mensen naar ons komen. Ook naar België.” Ze beklemtoonde dat ze op Europees vlak erg haar best doet om iets aan de situatie te doen. U moet geen schrik hebben, ik doe mijn werk in Europa. Maar we moeten daar de neuzen in dezelfde richting krijgen met 27 landen. Ook de Europese Commissie is nog in lopende zaken. En u weet hoe traag Europa werkt...”

Wat met die gezinshereniging in België strenger aanpakken? “Dat kan”, aldus De Block. “Maar dat hebben die landen wel allemaal beslist met een regering met volle bevoegdheid. Moest de N-VA niet uit de regering gestapt zijn, dan had die maatregel er misschien al geweest. Nu ligt het voorstel in het parlement. Mijn partij heeft dat altijd gesteund en zal dat nu opnieuw steunen. We kunnen absoluut nog een verstrenging doen. Het parlement is nu aan zet.”

Toen Theo Francken even staatssecretaris was, heeft hij ook geen onwettelijke maatregelen genomen. Alleen op het einde, als zijn valies al gepakt was. Daar ga ik dus niet in mee. Ik ga geen onwettelijke dingen doen

Maggie De Block (Open Vld)

Onwettelijk

En het aantal asielaanvragen terugdringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken - opnieuw quota invoeren? “Mijnheer Francken tovert hier een beetje met cijfers”, reageerde de minister gepikeerd. “Die maatregel is vernietigd door de Raad van State en nu probeert hij te spelen met de Raad, in plaats van een quota van 50 mensen naar 40 mensen, … Maar het is gewoon een onwettelijke maatregel. Toen Theo Francken even staatssecretaris was, heeft hij ook geen onwettelijke maatregelen genomen. Alleen op het einde, als zijn valies al gepakt was. Daar ga ik dus niet in mee. Ik ga geen onwettige dingen doen.” 

Wat de zogenaamde stopzetting van de ontradingscampagnes betreft, liet De Block zich nog het volgende ontvallen. “Ik heb zelf heel effectieve ontradingscampagnes gedaan. Het bewijs daarvan is dat de Palestijnen die hier asiel aanvroegen – en waarvoor Francken die onwettige quota had ingevoerd – dat daar nu elke maand minder en minder aanvragen van zijn.”

Over het asielcentrum in Bilzen is De Block formeel. “Het centrum gaat gewoon open, misschien op een andere plaats. Maar als we hier aan toegeven, dan is dat eigenlijk capituleren. U kan van mening verschillen, maar u steekt iemand zijn huis niet in brand.”

70 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Gerry Cle

    Francken (recordhouder aantal asielaanvragen) probeert ons te bedriegen. Het is niet omdat we maar maximaal 40 asielzoekers per dag inschrijven dat het vluchtelingenprobleem is opgelost. Als er 120 binnenkomen en we schrijven er 40 in zullen de andere 80 in de illegaliteit verdwijnen. Het vluchtelingenprobleem zou dus groter en onoverzichtelijker worden.

  • Marc Baeyens

    Ja, De Block is blind voor de cijfers en wil ze zo veel mogelijk negeren. Sinds haar anti-Franken beleid loopt België opnieuw van de regen in de drop. Ze zit totaal niét op haar plaats om dergelijke delicate portefeuille te besturen.

Lees meer