Opvangcentrum voor kinderen in Steenokkerzeel.
PHOTO_NEWS Opvangcentrum voor kinderen in Steenokkerzeel.

Francken vraagt extra geld uit vrees voor toestroom aan asielzoekers

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vreest de komende maanden een toestroom aan asielzoekers en vraagt extra middelen om daarop voorbereid te zijn. De N-VA'er wil bovendien een werfreserve aanleggen om een dergelijke plotse stijging het hoofd te kunnen bieden, zo bleek in de Kamer.

Franckens partijgenoten Hendrik Vuye en Brecht Vermeulen brachten de kwestie woensdag ter sprake tijdens de plenaire bespreking van de begrotingscontrole in de Kamer. Net als sp.a-Kamerlid Monica De Coninck verwezen ze naar een "waakzaamheidsnota" die Francken heeft uitgewerkt, omdat verschillende signalen zouden wijzen op een nakende toestroom aan asielzoekers. "Het gaat erom een Oostenrijks scenario te vermijden", aldus Vuye.

"Dat klopt", klinkt het op het kabinet-Francken. "In Oostenrijk en enkele andere EU-landen is het aantal aanvragen fors gestegen en ook bij ons gaan de cijfers omhoog." Deze maand zal het aantal vragen wellicht boven de tweeduizend uitkomen. Vorige maand waren dat er nog 1.708, maar ook toen ging het al om een stijging met meer dan dertig procent.

Francken vraagt dus extra middelen, onder meer om de bufferplaatsen in het opvangnetwerk te kunnen aanspreken indien nodig. Daarnaast wil hij de regeringstop ook groen licht vragen om een werfreserve te kunnen aanleggen van contractuele dossierbeheerders voor het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Confronteren met verkiezingsprogramma

Groen-Kamerlid Kristof Calvo rook in de Kamer alvast zijn kans om N-VA "te confronteren met haar verkiezingsprogramma", inclusief de fameuze Moesennorm en forse besparingen op de overheid. "De N-VA-ministers struikelden de voorbije weken en maanden over mekaar om meer geld te vragen voor hun departementen", stelde Calvo vast.

"Misschien moet u dus maar eens erkennen dat al die euro's overheidsgeld ook ergens toe dienen", wierp Calvo Hendrik Vuye voor de voeten. Waarop de N-VA'er repliceerde dat zijn partij helemaal geen problemen heeft met tijdelijke investeringen, zolang die op termijn de efficiëntie verhogen en de kosten helpen drukken.

Ook Francken zelf is niet onder de indruk van de groene opmerkingen. "Gouverner, c'est prévoir. Wij willen gewoon als goede huisvader handelen", aldus de N-VA'er bij monde van zijn woordvoerster. "Alle partijen van de meerderheid vragen trouwens om die waakzaamheid om een crisis te vermijden."

Het extra geld voor de bufferplaatsen komt bovendien uit de opgebouwde reserves van Fedasil, aldus nog het kabinet-Francken. En het aanleggen van een wervingsreserve zorgt per definitie niet meteen voor extra kosten.

'Wij willen gewoon als goede huisvader handelen'

Kabinet-Francken

Lees meer