photo_news

Franstaligen Linkebeek dragen Valérie Geeurickx voor als burgemeester

De Franstalige meerderheid van faciliteitengemeente Linkebeek draagt schepen Valérie Geeurickx voor als kandidaat-burgemeester. Dat is vernomen bij ontslagnemend burgemeester Eric De Bruycker (Prolink) en blijkt uit de documenten die werden verstuurd voor de gemeenteraad van 8 mei. De Bruycker wil voorlopig niet reageren op de nieuwe keuze.

Na de verkiezingen in 2012 werd eerst tot driemaal toe Damien Thiéry voorgedragen, maar die voordrachten werden wegens schending van de taalwetten telkens verworpen door Vlaams minister Liesbeth Homans. Ook de Raad van State verwierp telkens zijn beroep tegen deze besluiten. Ook de nieuwe lokale verkiezingen, die de Franstalige meerderheid eind 2015 organiseerde, veranderden tijdens de derde beroepsprocedure niets aan het oordeel van de Raad van State.

In 2015 stelde Homans zelf Vlaams oppositielid Eric De Bruycker aan als burgemeester. Die gaf er na enkele maanden de brui aan omdat de Franstaligen niet met hem wilde samenwerken. Zolang er geen nieuwe burgemeester aangesteld is blijft hij evenwel in functie. De Franstaligen droegen enkele maanden terug Yves Ghequiere voor, maar Homans weigerde omwille van overtredingen van de taalreglementering ook die voordracht.

Valérie Geeurickx is momenteel als derde schepen onder meer bevoegd voor cultuur, informatie en public relations, middenstand en lokale economie en sociale zaken. Geeurickx was tot begin 2014 een van de drie ondervoorzitters van het FDF (nu DéFi), maar verliet de partij enkele tijd nadat Damien Thiéry de overstap maakte van het FDF naar de MR. Ze zetelt momenteel als onafhankelijke in de Linkebeekse gemeenteraad.

In een reactie laat Damien Thiéry weten dat de Franstalige meerderheid geen beroep aantekent bij de Raad van State tegen de niet-benoeming van Ghequière. Wegens de lange duur van de rechtsgang zou dat betekend hebben dat Eric De Bruycker wellicht nog tot het einde van de legislatuur burgemeester zou blijven. "We hebben er integendeel voor geopteerd om Geeurickx voor te dragen. Zij werd gekozen omdat ze na Ghequière en mij bij de verkiezingen het grootste aantal voorkeurstemmen haalde", aldus Thiéry. Geeurickx haalde bij de lokale verkiezingen in 2015 358 stemmen tegenover 1.200 voor Thiéry en 958 voor Ghequière.

Lees meer