6
GAIA

GAIA filmt stiekem ellendige leefomstandigheden van vleeskippen: "De kuikens creperen gewoon, de wantoestanden zijn structureel van aard"

Tussen oktober en december 2017 heeft GAIA in het geheim de ellendige leefomstandigheden van vleeskippen in zes grote pluimveehouderijen in Vlaanderen gefilmd. De beelden zijn niet voor gevoelige kijkers: zieltogende en creperende dieren, dieren met voetzoolzweren, kreupelheid, brandwonden aan de hakken, borstblaren en buikzucht. 

"Als de beelden één ding duidelijk maken, dan is het dat kippenvlees spotgoedkoop is omdat de dieren het gelag betalen", aldus voorzitter Michel Vandenbosch. GAIA stelde vast dat zelfs de minimale wetgeving niet nageleefd werd in de bedrijven waar de dierenrechtenorganisatie gefilmd heeft. "Het hele dieronwaardige systeem van industriële kippenuitbuiting is wet geworden."

GAIA filmde de industriële leefomstandigheden van vleeskippen van vlak na de aankomst op de kwekerijen tot vlak voor het transport naar de slachthuizen. Naarmate de kuikens ouder worden, neemt hun lijden toe. Misvormde poten en kreupelheid zorgen ervoor dat de kippen nog amper kunnen bewegen. De vleeskuikens moeten zo snel groeien dat hun poten na een tijdje het gewicht van hun eigen lijf niet meer kunnen dragen. 

Krampachtig gaan ze met gespreide poten op zoek naar evenwicht. Ze blijven steeds vaker en langer liggen in hun eigen uitwerpselen en de ammoniak in het natte strooistel zorgt voor borstblaren, voetzweren en brandwonden aan de hakken van de kuikens. Sommigen slepen zich nog een beetje voort, hopeloos op zoek naar water en voeder. Talloze kippen liggen te creperen op hun rug, zieltogend snakkend naar adem. Anderen zijn letterlijk ‘doodgegroeid’ en de kadavers liggen tussen de nog levende kippen. Om ervoor te zorgen dat genoeg kuikens wel de slachtleeftijd halen, krijgen de de dieren antibiotica toegediend.

6
GAIA

Plofkip
De sector gebruikt een eindeloos doorgefokt kippenras –de zogenaamde plofkip- om op zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk vlees te produceren. De kippen zitten in overvolle stallen: tussen de 16 à 21 kippen (of soms zelf meer) zitten opeengepakt op één vierkante meter, dat komt neer op één kip op één A4'tje. De dieren groeien op maximaal 42 dagen van 50 gram tot hun gemiddelde slachtgewicht van 2,3kg (maar liefst 4.500% van hun aanvankelijke gewicht; nvdr). In de jaren '50 waren dat nog ongeveer 120 dagen.

Supermarkten medeverantwoordelijk
Na zes weken eindigen de vleeskippen –in feite nog onvolwassen, reusachtig geworden kuikens- als goedkope stukken vlees in de winkelrekken van de supermarkten. "De supermarktketens dragen een groot deel van de verantwoordelijkheid. Door kippenvlees aan absurd lage prijzen aan te bieden aan de consument werken ze mee aan georganiseerd dierenleed op weerzinwekkend grote schaal", klinkt het.

6
GAIA

Michel Vandenbosch: "Men moet zich geen illusies maken: de beelden zijn geen uitzondering, maar representatief voor de hele sector. Het is de kip die de prijs betaalt." GAIA roept de grootwarenhuisketens op om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Ze moeten ophouden met kippenvlees te verkopen dat teert op enorm veel dierenleed en overschakelen op vlees van kippen die een beter leven gegund wordt. Doen ze dat niet, dan blijven ze medeplichtig aan ontoelaatbare dierenmishandeling en –uitbuiting."

GAIA eist minimaal en zonder uitzondering het gebruik van trager groeiende rassen, een lagere bezettingsdichtheid, een droge en voldoende absorberende bodembedekking en een overdekte uitloop naar buiten.

6
GAIA

"Kwaliteitslabel is een lachertje"
Uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie blijkt dat in België in 2017 ongeveer 300 miljoen kippen gekweekt en geslacht werden. 90% van de pluimveehouders in ons land is aangesloten bij Belplume, een Belgisch kwaliteitslabel. 
De zorg voor de gezondheid en het welzijn van de dieren is een van hun vier krachtlijnen. "Na het zien van de beelden kunnen we maar één ding concluderen: hun regels zijn in de praktijk een lachertje", zegt Vandenbosch. "Van dierenwelzijn is is absoluut geen sprake."

6
GAIA

"Ze creperen gewoon"
En de wetgeving? "Die is volledig ontoereikend om dierenleed te voorkomen", zegt Vandenbosch. "De Europese wetgeving voorziet in de absolute minimale regelgeving en zelfs die regels lappen ze aan hun laars." Zo moeten vleeskuikens die zwaargewond zijn of duidelijk blijk geven van een gezondheidsstoornis een passende behandeling krijgen of onmiddellijk uit hun lijden verlost worden. "Op de beelden zien we duidelijk dat de kuikens helemaal geen behandeling krijgen. Integendeel: ze creperen gewoon." Daarnaast moeten ze permanent over droog strooisel beschikken. Ook dat is duidelijk niet het geval, bewijzen de beelden. "Met andere woorden: een dieronwaardig en -onterend systeem van industriële kippenuitbuiting is wet geworden", zegt Vandenbosch.

6
GAIA

"Stuur brief naar je supermarkt"
De bedoeling van GAIA is niet zozeer te bewijzen dat zelfs de ondermaatse wetgeving niet nageleefd wordt. De dierenrechtenorganisatie wil vooral benadrukken dat de wantoestand structureel van aard is. "De gangbare industriële productiemethode van kippenvlees is een ware ramp voor het welzijn van 300 miljoen Belgische vleeskippen en doet de dieren onaanvaardbaar lijden", besluit Vandenbosch.

GAIA roept de consumenten op om hun supermarkt aan te schrijven via de website www.kipvanbijons.be en te eisen dat hun supermarkt alleen nog vlees verkoopt van kippen die een beter leven gekregen hebben.

Groen: "Wanneer eindelijk structurele ingrepen?"

Groen wil de normen over hoeveel vleeskuikens er per vierkante meter worden toegelaten, stelselmatig afbouwen. Dat zegt Vlaams parlementslid Bart Caron in een reactie op de beelden die Gaia maakte in Vlaamse kippenkwekerijen. "Minister Weyts zal weer klaarstaan met een sterke veroordeling, maar wanneer volgen er eindelijk structurele ingrepen? Kippenleed los je niet op met stoere uitspraken."

De Groen-fractie vraagt nu concrete maatregelen van de minister. Zo moeten de normen rond het aantal vleeskippen per m² - nu maximum 13 tot 17 - stelselmatig naar omlaag, vinden de groenen. "Zo krijgen we opnieuw smakelijke kippen op ons bord, in de plaats van de prefab-plofkippen die op zes weken tijd van heet ei tot het spit moeten geraken."

Caron verwijst ook naar de situatie in Nederland, Denemarken en Zweden, waar men de kippen die in slachthuizen aankomen stelselmatig controleert op een aantal welzijnsindicatoren. Een producent die de norm niet haalt, moet het aantal dieren dat hij aanlevert beperken, klinkt het. Tot slot moet de Vlaamse regering de kippenkwekers financieel ondersteunen om de overstap naar meer dier- en milieuvriendelijke productie te maken. "Het is immers de bedoeling dat ook de boeren zelf er beter van worden", besluit Caron. 

Weyts: "Selectieve montage, maar normen moeten strenger"

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts reageerde inmiddels op de beelden. Ook hij vindt dat er gesleuteld ma worden aan de Europese normen voor kippenkwekerijen. "Ze geven geen antwoord meer op de eisen die we vandaag, elf jaar na het verschijnen van de norm, hebben op vlak van dierenwelzijn. Die normen moeten dus Europees verstrengd worden." Al zijn de gemaakte beelden "natuurlijk een selectieve montage van beelden over verschillende maanden heen", aldus de minister. 

In afwachting van strengere Europese regels, is het volgens Weyts "zinvol" dat de consument zelf kiest voor meer dierenwelzijn. Bij eieren kan dat door te kijken naar de cijfercodes op elk ei, bij kippenvlees kunnen de consumenten kiezen tussen bio- of plofkip. Weyts laat weten dat hij ook de oproep van Gaia richting grootwarenhuizen steunt om enkel nog vlees te verkopen van kippen die een betere levenskwaliteit hebben gekend.

Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch vindt het positief dat de minister zijn schouders onder de campagne zet, maar benadrukt wel dat de beelden helemaal niet selectief gemonteerd zijn. "Er is nog veel meer van hetzelfde, maar we kunnen de mensen in deze tijden natuurlijk niet opzadelen met anderhalf uur video. Maar de beelden zijn zeker representatief voor de hele sector", benadrukt hij.

Keurmerk Belplume: "Nemen beelden serieus"

Het keurmerk voor braadkippen Belplume zegt ten zeerste te betreuren dat de Belgische pluimveesector in een negatief daglicht wordt geplaatst met de beelden van kippen in industriële kwekerijen. "Belplume neemt deze beelden serieus en onderzoekt nu wat hun herkomst is", klinkt het in een reactie van het kwaliteitslabel.

"Op de beelden die Gaia verspreidt, zijn dieren te zien met pootproblemen en dergelijke", klinkt het in een persbericht. "Wij sluiten anderzijds ook niet uit dat de montage van de beelden een vertekend beeld kan geven van de situatie. Indien inbreuken worden vastgesteld mogen de betrokken pluimveebedrijven een audit door een onafhankelijke certificatie-instelling verwachten."

Het label stelt nog dat de krachtlijnen van de lastenboeken op vier pijlers zijn gebaseerd: "het produceren van veilig kippenvlees en veilige eieren, het waarborgen van degelijke productiemethodes en -omstandigheden, het verzekeren van transparantie en traceerbaarheid via het uitwisselen en terugkoppelen van gegevens en de zorg voor de gezondheid en het welzijn van de dieren."

De lastenboeken werden opgesteld voor elke schakel van de braadkippensector. "Daarbij worden aan de betrokken bedrijven legale en extralegale standaarden opgelegd", klinkt het. "De Belplume-bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instellingen."

171 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Nick CASTELEYN

    Waarom moeten dieren altijd het gelach betalen van het winstbejag... Kan ook anders...

  • Thierry Vansweevelt

    Mensen stop met commentaar geven en, voeg de daad bij het woord! Stop

Lees meer