Michel Vandenbosch bij de voorstelling van de campagne tegen jacht op katten.
UNKNOWN Michel Vandenbosch bij de voorstelling van de campagne tegen jacht op katten.

GAIA lanceert campagne tegen jacht op katten

Elk jaar worden in België duizenden katten door jagers afgeschoten. Dertien dierenrechtenorganisaties, waaronder GAIA, willen daar iets aan doen en lanceren een campagne. Ze vragen dat er in Vlaanderen en Wallonië snel een einde wordt gemaakt "aan die onnodige en inhumane wreedheid". Daarnaast lanceren ze op de vooravond van Valentijn een petitie voor de afschaffing van de jacht op katten en de kattenbestrijding met het geweer, zo bleek op een persconferentie.

Jagen
"In de ogen van de jagers zijn katten 'toppredatoren', die op klein wild jagen, en daar willen de jagers niet van weten. Ze pakken het probleem gemakkelijkheidshalve aan met het geweer", leggen de dierenorganisaties uit. "De katten afschieten is niet alleen wreed. Het is onnodig. Wij pleiten voor een duurzame en diervriendelijke oplossing: grootschalige sterilisatie- en voorlichtingscampagnes ter promotie van sterilisatie, waarvoor de nodige middelen worden vrijgemaakt en waaraan de federale, regionale, provinciale en lokale overheden meewerken", aldus Michel Vandenbosch van GAIA.

Verbod
"Zwerfkatten worden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en teruggezet. Maar ook huiskatten kunnen zorgen voor veel ongewenste kittens. Daarom moet de overheid een grootscheepse sensibiliseringscampagne opzetten die particulieren aanzet om hun huiskatten te steriliseren", vervolgt Vandenbosch. De dierenbeschermers roepen de bevoegde ministers van Leefmilieu intussen op om de jacht op katten in Vlaanderen en Wallonië te verbieden. De petitie kan online of bij de deelnemende organisaties aangevraagd en getekend worden.

Belgen tegen jacht op katten
Uit een opiniepeiling van onderzoeksbureau IPSOS in opdracht van GAIA blijkt alvast dat de Belgische bevolking achter de eis van de organisaties staat. Maar liefst 84 procent van de Belgen vindt dat de jacht op katten verboden moet worden. Opmerkelijk is dat ook bijna zeven op tien voorstanders van de jacht dezelfde mening is toegedaan. Walen zijn over het algemeen feller gekant tegen de jacht op katten dan Vlamingen.

Volgens Michel Vandenbosch dient er zich binnenkort een gelegenheid aan om voorgoed een einde te maken aan de praktijk. In Vlaanderen loopt namelijk het huidige jachtopeningsbesluit af op 30 juni 2008. Dat besluit laat onder andere de jacht met het geweer toe op zogenaamde "verwilderde" katten. Vandenbosch wil minister Hilde Crevits ervan overtuigen het verbod op de kattenjacht in het toekomstige besluit op te nemen.

2011
"Het Waals jachtopeningsbesluit loopt tot 2011, maar kan voor die datum worden aangepast", aldus Vandenbosch. De dierenorganisaties hebben inmiddels ook contact gehad met verschillende jagersverenigingen en maakten hun eisen en voorstellen bekend. Op 15 maart wordt het antwoord van de verenigingen verwacht.

In 2006 werden volgens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in Vlaanderen meer dan 7.000 katten afgeschoten. Voor Wallonië zijn er geen cijfers beschikbaar, maar ook daar wordt gejaagd op katten. Dat de campagne wordt gelanceerd in Brussel heeft volgens Vandenbosch alles te maken met het feit dat in Brussel een verbod geldt op de jacht op katten. (belga/adv)

Lees meer