Baert Marc

Geen akkoord tussen directie en vakbonden De Lijn: “Arrogantie van het management kent geen grenzen”

Directie en vakbonden van De Lijn hebben na meer dan vier onderhandelen in Grimbergen geen akkoord bereikt over het sociaal conflict in de Vlaamse Rand. Volgens vakbondssecretaris Marcel Conters (ACOD) wordt er morgen verder gestaakt en zal de actie wellicht worden uitgebreid naar de Leuvense regio. 

De actie beperkte zich tot nu toe tot een zestal stelplaatsen van de Vlaamse Rand en Brussel. Een groot deel van de chauffeurs staakte er uit protest tegen problemen met de planning en met de personeelsadministratie. De chauffeurs zouden worden tewerkgesteld in onregelmatige werkroosters, wat volgens de vakbonden ten koste gaat van hun familiaal leven. Er is ook sprake van foutieve berekeningen van loon en vergoedingen. Bij de technische diensten heerst er onvrede over de mank lopende organisatie.

“Tijdens de onderhandelingen is er door de directie geen enkele noemenswaardige toegeving gedaan om tegemoet komen aan onze kritiek op de planning, de loonadministratie en de bereikbaarheid van de HR-afdeling. De minimale voorstellen die men deed, houden geen enkele garantie in dat de situatie structureel verbetert. Naast nieuwe infrastructuur is het de hoogste tijd dat De Lijn opnieuw meer gaat investeren in haar personeel. Het management beseft blijkbaar niet hoe groot de onvrede is bij de werknemers”, aldus Conters.

In een pamflet dat vanavond onder het personeel verspreid is, haalt het gemeenschappelijk vakbondsfront hard uit naar de directie. “De arrogantie van het management kent geen grenzen. Er wordt geen enkele constructieve oplossing voorgesteld, enkel minimale voorstellen op zeer lange termijn die structureel geen antwoord bieden. De drie vakbonden roepen dan ook op om de acties de volgende dagen voort te zetten.

De directie van De Lijn vindt het jammer dat de aangeboden oplossingen en antwoorden “als onvoldoende beschouwd worden”. “Er zijn al heel wat stappen gezet en ook verschillende investeringen gebeurd om de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs te verbeteren. Niet alle inspanningen zijn evenwel op korte termijn zichtbaar.”

3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Roland Jeronimus

    De Lijn wordt bestuurd als een ambtelijke organisatie die geen ambtelijke organisatie wil en kan zijn. Openbaar vervoer is mensenwerk, klantentevredenheid is mensenwerk. People management vereist een dynamische organisatie en geen traditionele ambtelijke organisatie. In een dynamische organisatie wordt gekeken wat investeringen opleveren en niet hoe we op investeringen kunnen besparen. Proberen van € 1,00, € 2,00 te maken en niet € 0,50. Tevreden reizigers moet je verdienen.

  • Ian Vandenbossche

    En wie zijn weer de onschuldige slachtoffers? De reizigers, schoolkinderen, bejaarden, werknemers. Openbaar vervoer moet dringend geprivatiseerd worden.

Lees meer