2
BELGA

Geen tientallen, maar honderden pv's verdwenen in operatie kelk

Er zijn niet enkele tientallen, maar wel honderden pv's verdwenen uit het onderzoek naar seksueel misbruik in de Kerk. Welgeteld 445 om precies te zijn. Dat heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) bekendgemaakt in de Kamer. Intussen is een kopie van alle ontbrekende processen-verbaal wel weer aan het strafdossier toegevoegd. "Dat is dus opnieuw volledig", klonk het.

Gisteren raakte bekend dat tientallen pv's zijn verdwenen. Ze zouden per vergissing door de poetsvrouw zijn weggegooid bij de verhuis van de griffier van toenmalig onderzoeksrechter Wim De Troy. Maar een deel ging vermoedelijk ook mee naar huis om er daar verder aan te werken, zonder dat ze ooit terug tot op kantoor geraakten, klonk het.

Klaarheid
"Het zou mogelijk te wijten zijn aan het administratief beheer van het onderzoek door het vorige onderzoekskabinet", erkende ook Turtelboom, die volledige klaarheid wil over de zaak. De federale procureur heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling daarom gevraagd de gebruikte procedure tegen het licht te houden en zeker onderzoeksrechter Calewaert en zijn voorganger De Troy - plus hun griffiers - over de zaak te horen.

Nietigheid
Het dossier zelf is dankzij een reeks kopieën intussen weer volledig. Toch "blijft het wenselijk dat ook de originele ontbrekende pv's worden teruggevonden en bij het strafdossier gevoegd", aldus nog Turtelboom. De KI zal immers - "indien nodig" - ook moeten teruggrijpen naar het artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering over de zuivering van nietigheden. Dreigt de nietigheid door fouten met bepaalde pv's, dan zullen die nooit tot bij de vonnisrechter komen.

Complottheorieën
Vraagsteller Karine Lalieux (PS) toonde zich alvast verbolgen over de gang van zaken. "Dit is toch echt hallucinant in een rechtsstaat", hekelde zij. "Zo wordt het wel heel moeilijk om niet toe te geven aan complottheorieën." Op 30 oktober zal de Kamer van Inbeschuldigingstelling zich buigen over de concrete gevolgen van de verdwijning van de pv's en dus mogelijk ook beslissen bepaalde stukken uit het dossier te weren.

2 Onderzoeksrechter De Troy tijdens een huiszoeking in Luik.
BELGA Onderzoeksrechter De Troy tijdens een huiszoeking in Luik.

Lees meer