3 Noureddine Cheikhini, Hassan Iasir en Galip Kurum, de beschuldigden in het assisenproces over de moord op politieagente Kitty van Nieuwenhuysen. Die eerste komt nu vervroegd vrij.
Photo News Noureddine Cheikhini, Hassan Iasir en Galip Kurum, de beschuldigden in het assisenproces over de moord op politieagente Kitty van Nieuwenhuysen. Die eerste komt nu vervroegd vrij.

Geens bevestigt aanpassing wet na commotie over vrijlating moordenaar Kitty: "Rechter kan beslissen dat iemand die tot 30 jaar of levenslang veroordeeld is, voortaan minstens 25 jaar in de cel zal zitten"

Vakbonden ACV Politie, NSPV, ACOD, VSOA en Sypol.be reageren verbolgen op het nieuws dat een van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen vervroegd wordt vrijgelaten. Noureddine Cheikhni komt vrij met een elektronische enkelband, nadat hij een derde van de 30 jaar gevangenisstraf heeft uitgezeten. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt dat er een zerotolerancebeleid gevoerd wordt tegen geweld op politie. De wet over de vervroegde vrijlating is intussen aangepast.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

"Dit is een slag in het gezicht van de ouders en de collega's van Kitty", zegt ACV-secretaris Joery Dehaes. Hij is kritisch voor de verklaring dat gewoon de wet is toegepast. Cheikhni werd veroordeeld tot 30 jaar cel nadat hij eind 2007 in Lot politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen doodde. Hij zit nu 10,5 jaar in de gevangenis en wordt, na een derde van zijn straf, onder elektronisch toezicht geplaatst. De ACV-secretaris zegt dat het ongeloof over de beslissing "zeer groot" is en dat de vakbond veel reacties binnenkreeg van collega's.

"Wij hebben geen zicht op het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank, maar het zou ons sterk verbazen dat die crimineel voldoet aan al de voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling. En dan nog is het ontoelaatbaar dat tegen geweld op de politie geen sterker signaal wordt gegeven. Dit is een regelrechte schande. We weten hiermee hoeveel het leven van een politieagent waard is", zegt Dehaes.

Manifestatie

"Wat een kaakslag voor haar familie. Wat een kaakslag voor de politie", hekelt ook politievakbond NSPV. "Kitty staat symbool voor de inzet van onze politie om de burgers en onze maatschappij te beschermen. Is dat de dankbaarheid die onze uniformdragers krijgen?", vraagt nationaal voorzitter Carlo Medo zich af. In het Eén-programma 'De Zevende Dag' liet hij vallen "hard" te zullen reageren. Nu vrijdag is er al een grote manifestatie gepland, maar Medo sluit niet uit dat er extra acties komen. "We bekijken het samen met de achterban", klonk het. "Het is 5 voor 12. Er moeten heel duidelijke signalen komen." 

"Dit is echt een kaakslag in het gezicht van onze politiemensen", vervolgt Medo nog. "Ze voelen dit aan als een belediging. Deze beslissing zorgt ervoor dat mensen het niet meer weten. Het is een heel moeilijk, heel emotioneel debat. [...] Het moet duidelijk zijn dat men niet aan een politieman mag raken. [...] We zijn geen schietschijf."

Voor onze politiemensen voelt dit aan als een belediging. Deze beslissing zorgt ervoor dat ze het niet meer weten

Carlo Medo, Politievakbond NSPV

"Als korpschef moet ik deze beslissing respecteren", zegt hoofdcommissaris Mouchaers van de lokale politie Leuven. "Maar ik begrijp zeker ook de gevoelens van onbegrip en woede bij mijn medewerkers. Het verlies van een jonge collega, die op het punt stond een loopbaan bij de Leuvense politie te starten, heeft zwaar gewogen bij alle collega's in het korps. Dat haar vader Johan in haar voetsporen kon treden, heeft dat verlies enigszins helpen verwerken."

Ook woordvoerder Ruddy Callewaert van de politievakbond Sypol.be sluit zich volledig aan bij de verontwaardiging. "Het is niet alleen een slag in het gezicht van de politiemensen, maar vooral ook voor de ouders die opnieuw alles moeten beleven. Maar daar wordt door de 'commissie' geen rekening mee gehouden. Het is een schande."

De stoere eik die geplant werd als herinnering aan Kitty op PIVO waar zij haar opleiding deed en waar ik haar als docent heb gekend, zou misschien beter een grote treurwilg worden

Ruddy Callewaert, Politievakbond Sypol.be

"Terwijl wij als vakbond in de ene kamer roepen opdat geweldpleging op politiemensen zwaar zou gestraft worden en dat de daders hun volledige straf moeten uitzitten, wordt er in de kamer ernaast sterk overwogen om een moordenaar op een collega vrij te laten. Totaal ontoelaatbaar zijn de woorden die alle vakbonden uitroepen. De stoere eik die geplant werd als herinnering aan Kitty zou misschien beter een grote treurwilg worden."

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Wetsvoorstel

In maart 2017 diende N-VA-Kamerlid Sophie De Wit nog een wetsvoorstel in om de voorwaarden voor vervroegde vrijlating aanzienlijk te verstrengen: van één derde naar drie vijfde en voor recidivisten van twee derde naar drie vierde. De voorwaarden voor de zwaarst gestraften zouden op een evenredige wijze worden verstrengd. “Met mijn voorstel zou de moordenaar van Kitty pas na 18 jaar kunnen vrijkomen en dat onder strenge voorwaarden. Laat me duidelijk zijn, vervroegde vrijlating is een gunst die niet lichtzinnig mag worden toegekend", benadrukt De Wit. 

Als algemene regel wil N-VA dat gevangenen pas na drie vijfde van hun straf kunnen vrijkomen, in plaats van na één derde van de straf. 

Zerotolerancebeleid 

In de gesprekken die Koen Geens, minister van Justitie, recentelijk met de politiebonden had, is volgens de minister afgesproken om de bestraffing van misdrijven tegen politiemensen "in het nieuwe strafwetboek samen aan een nieuw onderzoek te onderwerpen".

De minister kan niet ingaan op concrete dossiers of beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank. "De bedoeling van de wetgeving die gestemd is na de zaak Dutroux was immers precies om de strafuitvoering te onttrekken aan de Minister van Justitie en toe te vertrouwen aan de rechterlijke macht", zegt hij in een communiqué. Hij wijst er wel op dat het in de bewuste zaak niet om een voorwaardelijke invrijheidstelling gaat, maar om "elektronisch toezicht dat volgt op een periode van beperkte detentie (werken in de dag, 's avonds in de gevangenis)". Dat was eveneens een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank.

3 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V)
BELGA Minister van Justitie Koen Geens (CD&V)

Geens zegt dat de wet intussen is aangepast. Personen die tot dertig jaar veroordeeld zijn, komen door een wet uit 2013 pas na vijftien jaar in aanmerking voor elektronisch toezicht. Die wet is echter enkel van toepassing op wie na de goedkeuring van die wet veroordeeld werd en dus niet op de dader in de zaak-Van Nieuwenhuysen. De wet met terugwerkende kracht toepassen zou immers in strijd zijn met Europese rechtsregels, zegt de minister.

Vorig jaar is de wet nog eens gewijzigd. De rechter kan nu ook meteen beslissen dat iemand die tot 30 jaar of levenslang is veroordeeld, minstens 25 jaar in de gevangenis zal moeten uitzitten, voor hij een vrijstelling kan aanvragen. Maar ook deze wet kan dus niet retroactief worden toegepast.

Nabestaanden

Ook de ouders van Van Nieuwenhuysen zijn kwaad. Hun dochter werd door drie gangsters doodgeschoten. "Als je een politie-inspecteur doodschiet en een andere zwaar verwondt, is het niet logisch dat je na 10,5 jaar een enkelband krijgt", reageert vader Johan Van Nieuwenhuysen bij VTM NIEUWS.

John Maes, van de commissie strafrecht van de Vlaamse Balies, zei gisteren nog dat hij alle begrip heeft voor de reactie van de nabestaanden, maar wees er ook op dat de strafuitvoeringsrechtbank louter de wet heeft toegepast, "en dat ongetwijfeld weloverwogen deed". In 2013 is die wet wel strenger geworden, maar omdat Cheikhni eerder werd veroordeeld, is ze niet meer voor hem van toepassing. 

3
photonews

881 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Steve Van der Vekens

    Wees fier op Geens. Hij is ook nog veroordeeld door een heel land om een berucht bendelid ongestoord te laten moorden: “Menselijke fout.” Als het wat warm wordt, kruipt hij in zijn schelp en is hij stoïcijns doof. Alsof hij niet bestaat, om dan te onpas op te duiken met wat wereldvreemd gemompel. Geens = geen respect voor slachtoffers.

  • Arie Verwimp

    Geens opstappen nu!

Lees meer