1 op de 3 gevangenen in ons land is illegaal

Bijna één op de drie gedetineerden in ons land heeft geen verblijfsrecht. Dat meldt uittredend Kamerlid Theo Francken (N-VA) vandaag, op basis van cijfers van februari dit jaar. Toen werden 3.487 vreemdelingen zonder verblijfsrecht in de Belgische gevangenissen genoteerd, ten opzichte van 3.351 in september vorig jaar. "Het record van begin 2013 met 3.596 illegale gedetineerden komt weer in zicht", aldus Francken.

"Belgische gevangenissen zitten vol met mensen die hier in de eerste plaats zelfs niet mogen zijn, laat staan misdrijven plegen", meent de Vlaams-Brabantse lijsttrekker voor de Kamer. Hij ziet er de "beste illustratie" in van "het failliet van het terugkeerbeleid van staatssecretaris De Block en haar voorganger Wathelet", alsook van het bewijs dat er te weinig is ingezet op "de verwijdering van criminele illegalen". Dat laatste moet voor Francken een prioriteit zijn van elke volgende regering.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block spreekt tegen dat er te weinig is ingezet op het terugsturen van gevangenen zonder verblijfsrecht, zoals Francken beweert. De woordvoerster van de staatssecretaris wijst er op dat het aantal ex-gevangenen dat vorig jaar werd teruggestuurd naar hun land van herkomst, met zeventig procent is gestegen van 378 naar 629. Ze wijst ook op het "uniek" akkoord dat minister van Justitie Annemie Turtelboom overeenkwam met de Marokkaanse autoriteiten, waardoor Marokkaanse gedetineerden hun straf in eigen land kunnen uitzitten zonder dat ze daarvoor hun toestemming moeten geven.

Vorig jaar werden vijftien Marokkaanse gevangenen teruggestuurd, die samen waren veroordeeld tot 125 jaar cel. Alles samen ging het om 406 Marokkaanse onderdanen die naar hun land van herkomst terug werden gezonden - "vier keer meer dan Duitsland". De woordvoerster wijst er ook op dat niet elke gevangene zonder verblijfsrecht al veroordeeld is. "Je mag niet zeggen dat het allemaal criminelen zijn. Er zijn er bij die later worden vrijgesproken".

Lees meer