BELGA

Agenten mogen tijdens staking in gevangenis cipiers vervangen

Politieagenten mogen tijdens een staking in de gevangenis ingezet worden om de cipiers te vervangen. Dat heeft de Raad van State beslist nadat zes politieagenten, drie van de lokale politiezone Brugge en drie van de zone Voorkempen, bij de Raad een vordering hadden ingediend om de oproeping te schorsen. De Raad heeft die vordering echter verworpen, omdat de beslissing om agenten in te zetten "een maatregel van inwendige orde is die niet voor nietigverklaring vatbaar is".

De vordering van de agenten was er gekomen naar aanleiding van de cipiersstaking die vanavond begint, voor 24 uur.

De Raad van State ging niet in op de vraag van de agenten. "Een regeling van de dienst is een maatregel van intern bestuur, betreft de organisatie van de dienst en valt buiten de vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State", klinkt het in het arrest. "Het kan anders zijn wanneer de maatregel bedoeld is om de ambtenaar in zijn persoon te treffen of wanneer de maatregel zijn feitelijke situatie van tewerkstelling significant bezwaart."

De Raad van State haalt verder nog aan dat de agenten niet aanvoeren dat die specifieke opdracht bedoeld is om hen te straffen, of dat die buiten hun ambtsverplichtingen ligt. "Zij voeren enkel aan dat de maatregel niet kadert in de wettelijke regeling ter zake." Die schrijft nochtans voor dat politieambtenaren ook dienst moeten doen in de gevangenis.

Lees meer