PHOTO_NEWS

Groen licht voor masterplan Brusselse Nieuwstraat

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel heeft het masterplan voor de heraanleg van de Nieuwstraat goedgekeurd. Het gaat om een stap in de richting van een nieuwe dynamiek voor de wijk rond de winkelstraat.

Volgens de studie van het Leuvense architectenbureau Buur-Laatz moet het gemengde karakter van de buurt rond de Nieuwstraat meer in de verf komen te staan: niet enkel shoppen dus, maar ook wonen. Enkele kernbegrippen hierbij zijn netheid, veiligheid en een eigen identiteit van de wijk met homogene straten.

Via een reorganisatie van de mobiliteit, moeten de voetgangersstromen tussen de Nieuwstraat en het historisch centrum toenemen. Dat past in een commerciële strategie om de wijk te verbinden met een aantal handelskernen in het centrum, zoals de koninklijke Sint-Hubertus-galerijen.

De uitslagen van het masterplan worden vertaald in een voorproject, dat op zijn beurt als basis dient voor de werken. Als alles goed gaat, beginnen die in 2015.

Lees meer