BELGA

Groep van Tien bepaalt agenda voor komende maanden

Voor het eerst sinds het zomerreces en het regeringsakkoord over de taxshift zitten vakbonden en werkgevers opnieuw samen binnen de Groep van Tien. Bedoeling is dat de toponderhandelaars van het sociaal overleg vandaag overeenstemming bereiken over de dossiers die ze de komende weken en maanden zullen aansnijden.

De pensioenen en de eindeloopbaan, werkbaar werk, de herinvoering van de proefperiode, arbeidsduurvermindering, de concurrentiepositie van de ondernemingen. Het zijn allemaal thema's die vanmiddag op tafel liggen in de gebouwen van het VBO en waaruit de leden van de Groep van Tien moeten oplijsten waarover ze het gezamenlijk willen hebben.

Een maand geleden raakte de regering-Michel het eens over de taxshift - een "taxmisser" zoals ACV-topman Marc Leemans die voor aanvang van de vergadering omschreef. Al wil hij die niet op het conto van de werkgevers schrijven. "Je kan moeilijk kwaad zijn op de werkgevers omdat de regering hen in een zetel zet en anderen in een kaduke stoel."

Wel wil zijn ABVV-collega Rudy De Leeuw dat de werkgevers daar iets voor in ruil doen. "Er gaan nu meer subsidies naar bedrijven dan ze vennootschapsbelasting betalen", zegt de socialistische vakbondsman. "Het is hoog tijd dat ze daar iets tegenover plaatsen in de vorm van betere koopkracht en meer werkgelegenheid." Dat kan volgens hem door meer exportgericht te werken, te innoveren en werkbaar werk voor iedereen te creëren.

"Er gaan nu meer subsidies naar bedrijven dan ze vennootschapsbelasting betalen. Het is hoog tijd dat ze daar iets tegenover plaatsen in de vorm van betere koopkracht en meer werkgelegenheid."

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw

Op de inhoud van de voorstellen die op tafel liggen, wilde Leemans niet ingaan. De Leeuw liet verstaan dat arbeidsduurvermindering voor ouderen kan helpen langer aan de slag te blijven en tot meer werkgelegenheid voor jongeren kan leiden. "Iedereen heeft het recht dingen voor te stellen", reageerde Unizo-voorman Karel Van Eetvelt, die er evenwel aan herinnerde dat een collectieve arbeidsduurvermindering vroeger al eens is uitgeprobeerd, maar nooit een succes is gebleken. Wel wil de voorman van de zelfstandigenorganisatie kijken naar vormen voor bepaalde categorieën.

Zoals bekend organiseren de vakbonden op 7 oktober - een jaar nadat de regering-Michel uit de startblokken is geschoten - een nationale betoging. Vraag is of die niet als een schaduw boven het sociaal overleg zal hangen. "Het is niet van dien aard om het sociaal overleg vooruit te helpen", klonk het bij VBO-topman Pieter Timmermans, al nuanceerde hij wel dat een betoging verschilt van een staking. Ook Van Eetvelt zei begrip voor een betoging te kunnen opbrengen, zolang de bedrijven er geen hinder van ondervinden. "Wij voeren soms ook acties. Ik heb er geen probleem mee dat vakbonden dat ook doen", luidde het.

Naast de betoging staan volgend jaar de sociale verkiezingen op de agenda. Ook daar rijst de vraag of een akkoord sluiten mogelijk zal zijn, indien vakbonden zich in de aanloop naar die stembusslag van hun meest forse zijde zullen tonen. Van Eetvelt herinnerde eraan dat bonden en werkgevers in het voorjaar erin geslaagd zijn akkoorden te sluiten. "We hebben nu vier maanden voor de echte discussie. Ik heb er goede hoop op", aldus Van Eetvelt. Voor Leemans hoeft het een het andere niet in de weg te staan. "De sociale verkiezingen gaan over de délégués op de werkvloer, het sociaal overleg gaat over andere dingen."

Zoals bekend organiseren de vakbonden op 7 oktober - een jaar nadat de regering-Michel uit de startblokken is geschoten - een nationale betoging. Vraag is of die niet als een schaduw boven het sociaal overleg zal hangen.

Lees meer