Photo News

Grondwettelijk Hof houdt minimale dienstverlening bij het spoor grotendeels overeind

De minimale dienstverlening bij het spoor blijft grotendeels overeind na toetsing door het Grondwettelijk Hof. Alleen de bepaling dat iemand die niet aan de staking deelneemt en dat niet op voorhand meldt een tuchtsanctie riskeert, wordt vernietigd.

De minimale dienstverlening bij het spoor werd eind 2017 ingevoerd en een eerste keer toegepast in het voorjaar van 2018. Concreet moeten de werknemers van spoorwegmaatschappij NMBS en netbeheerder Infrabel sindsdien in de aanloop naar een staking laten weten of ze zullen werken of niet. Afhankelijk van het aantal werkwilligen, wordt dan een minimale dienstregeling uitgewerkt.

Geen inbreuk

De vakbonden hebben zich altijd verzet tegen dat principe. Volgens de bonden lijdt de minimale dienstverlening tot chaos, is de veiligheid van de reizigers niet gegarandeerd op mogelijk overvolle treinen en vormt de regeling een inbreuk op het stakingsrecht. Onder meer de vakbonden ACOD Spoor, ACV-Transcom en Metisp-Protect trokken daarop naar het Grondwettelijk Hof.

Dat houdt de minimale dienstverlening nu grotendeels overeind. De wet op de minimale dienstverlening stemt in essentie overeen met de vakbondsvrijheid en het recht op collectief handelen, klinkt het in een arrest dat donderdag gepubliceerd werd. Er is dus geen sprake van een inbreuk op het stakingsrecht.

Sanctie ‘onevenredig’

Het Hof vernietigt wél de bepaling dat een werknemer die niet staakt, maar dat niet op voorhand aangeeft, een tuchtsanctie riskeert. Het is onevenredig om het als een tuchtvergrijp te beschouwen als een personeelslid zijn intentie om niet aan de staking deel te nemen en bijgevolg gewoon te werken niet meedeelt, oordeelt het Hof. Voor wie wel aan de staking deelneemt en dat niet op voorhand meedeelt, blijven de bepalingen gewoon gelden.

Minister Bellot tevreden

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is “tevreden” dat het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de minimale dienstverlening het stakingsrecht niet in vraag stelt”. “De wet respecteert het evenwicht tussen het recht op staken en het recht om zich te verplaatsen. Ik herhaal: ik hecht veel waarde aan het principe van sociaal overleg om misverstanden en latente conflicten te vermijden”.

De minister wijst er op dat hij bij het uitwerken van de wet op de minimale dienstverlening bijzondere aandacht heeft gehad voor het recht van het personeel om te staken en het recht van iedereen om zich vrij te verplaatsen, om onder meer naar het werk of de school te gaan. “De minimale dienstverlening vertrekt van het principe dat een openbare dienst op een continue, regelmatige en ononderbroken wijze gegarandeerd moet worden. Dat principe dient ook te gelden bij een staking, zonder het recht op staken van het personeel aan te tasten”, aldus Bellot.

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Bram Hens

    Moet bij mijn weten de enige sector zijn waar men op voorhand moet zeggen dat dat ze staken. Is dit niet een Europees recht. In privé leggen ze de band stil op een minuut

Lees meer