2 De 51-jarige Hasan Bayazit uit Tessenderlo.
BELGA De 51-jarige Hasan Bayazit uit Tessenderlo.

Hasan Bayazit riskeert 21 jaar opsluiting voor moord op zoon ex-vriendin

Openbare aanklager Patrick Boyen vorderde vanochtend 21 jaar opsluiting voor de 51-jarige Hasan Bayazit uit Tessenderlo, de moordenaar van de 19-jarige Yasin Yilmaz, de zoon van zijn ex-vriendin. Voor het openbare ministerie mocht de jury rekening houden met het gunstig strafverleden van Bayazit en de acht jaren die verstreken zijn sinds de feiten, op 22 april 2008.

"Er zijn geen verzachtende omstandigheden in de feiten, voor wie een negentienjarige jongen, die voor zijn moeder opkwam, met grote kracht doodsteekt", aldus Boyen, die wraak als motief zag voor de feiten. "Zelfs als die zoon een tweetal maanden eerder de kaak van Bayazit had gebroken. Je blijft met je handen af van een negentienjarige. Bayazit heeft geprobeerd zijn verantwoordelijkheid te minimaliseren en de schuld in de schoenen van Fatma te schuiven, door te zeggen dat zij haar zoon had moeten tegenhouden."

Op 10 februari 2008 liep Bayazit een dubbele kaakbeenbreuk op tijdens een schermutseling met Yilmaz. Bayazit eiste excuses, maar kreeg die niet. "Uit de levensloop van Bayazit blijkt duidelijk dat deze man een narcistische persoonlijkheid heeft en niet met krenking kan omgaan", zei Boyen. "Achteraf waande hij zich ongenaakbaar."

Boyen had het vervolgens over de levensloop van Bayazit. "Hij heeft officieel niet veel gewerkt en zit nu al geruime tijd op ziekenkas. Bayazit kan niet werken omwille van de psychische problemen. Kan het nog ironischer? Moeder Fatma moet zich uit de naad werken met diabetes en twee hartinfarcten. Wie zou er thuis moeten zitten met psychische problemen? Het zegt veel over de persoon Hasan Bayazit'', zei Boyen, die het vooral moeilijk had met het feit dat Bayazit in de voorbije acht jaren nog geen enkele inspanning had gedaan om de burgerlijke partijen te vergoeden.

Perspectief
"Mijn vordering tot 21 jaar opsluiting is een serieuze straf, maar het biedt nog perspectief", zei de aanklager. "Ik hoop dat hij zich gaat bezinnen over wat hij heeft gedaan. Het lijkt erop dat pas op het einde van het proces een aanvang van schuldbesef is gekomen. Hij heeft 7,5 maand in hechtenis gezeten. Na 7 jaar zou hij in aanmerking komen voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Dat zou ten vroegste in 2023 zijn. Hij zal dan 58 jaar oud zijn. Voor zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling zal hij moeten tonen dat hij veranderd is en dat hij inspanningen doet om de burgerlijke partijen te vergoeden. Yasin stond aan het begin van zijn leven, maar hij krijgt geen enkele kans meer,'' besloot Boyen.

Er zijn geen verzachtende omstandigheden in de feiten, voor wie een negentienjarige jongen, die voor zijn moeder opkwam, met grote kracht doodsteekt

Openbare aanklager Patrick Boyen

Meester Johan Platteau vraagt mildere straf

Meester Johan Platteau richtte zich op het einde van zijn pleidooi over de strafmaat nog tot zijn cliënt zelf, Hasan Bayazit, die 21 jaar opsluiting riskeert voor de moord op de zoon van zijn ex, de 19-jarige Yasin Yilmaz. "Ge zijt wie ge zijt. Ge hebt veel fouten gemaakt. ik heb u verdedigd. Ik weet niet wat uw lot zal zijn. Ik ga samen met u wachten op een beslissing. Vergeet het slechte. Denk aan het goede. Klamp u eraan vast. Denk aan uw zonen, die u hier zijn komen steunen. Zij hebben u een goede vader genoemd, ondanks wat ge gedaan hebt. Houd moed, bijt door en aanvaard uw straf. Zorg dat ge een beter mens zijt als ge vrijkomt", aldus Platteau.

Advocaat Johan Platteau vroeg een mildere straf dan de 21 jaar opsluiting, die het openbare ministerie dinsdag had gevorderd. Bayazit kreeg zelf ook nog het laatste woord, maar herhaalde veelal wat hij maandag had gezegd. "Ik heb er heel veel spijt van. Ik heb dit nooit gewild. Ik ben mij bewust van wat ik heb gedaan. Had ik het mes maar niet in mijn handen gehad", zei een geëmotioneerde Bayazit.

Platteau zag toch meer verzachtende omstandigheden, waarmee het hof en de jury rekening kunnen houden om een strafmaat te bepalen. "Hij is van plan zijn leven te verbeteren. Geef hem die kans. Ik ben ervan overtuigd dat Bayazit spijt heeft. Het zijn geen holle woorden, geloof me. Uit het verslag van de justitie-assistent blijkt dat hij zeker lijdt onder de dood van Yasin. Hij is bereid zijn straf te aanvaarden en te ondergaan. Hij had in Turkije kunnen blijven en dan hadden jullie niet aan hem kunnen raken, want Turkije levert geen onderdanen uit aan België. Toch is hij naar België teruggekeerd om zijn straf te ondergaan. Voor mij kan dat wel meespelen. Hij vormt geen gevaar voor de maatschappij. Sinds zijn vrijlating is er geen enkele proces-verbaal meer opgesteld tegen hem voor geweld tegen vrouwen. Ik vraag toch ook rekening te houden met de omstandigheden waarin hij opgegroeid is. Hij is geboren op het Turkse platteland. Vader kwam naar hier om in de mijn te werken. Hij heeft geen simpele jeugd gehad. Ik vraag om Bayazit nog hoop te geven", aldus Platteau, die de schrijnende toestanden in de gevangenissen aankaartte en pleitte dat het allemaal niet zo simpel is om via de strafuitvoeringsrechtbank een voorwaardelijke invrijheidstelling aan te vragen.

De verdediging wilde ook dat de jury en het hof rekening zouden houden met de overschrijding van de redelijke termijn, omdat er acht jaren verstreken zijn sinds de feiten op 22 april 2008 en de aanvang van het assisenproces in Tongeren. Rond 11.45 uur trokken het hof en de jury zich terug om de strafmaat te bepalen. In de loop van deze namiddag volgt de uitspraak.

2 Meester Johan Platteau.
BELGA Meester Johan Platteau.

Lees meer