PHOTO_NEWS

Helft werven stopgezet bij controle Arbeidsinspectie

Bij een controleactie in heel België vorige donderdag heeft de Arbeidsinspectie een werf op de twee stopgezet wegens inbreuken op de veiligheid. Een 350-tal werkgevers werd gecontroleerd. Twintig procent van de werkgevers was in orde, bij 30 procent volgde een schriftelijke waarschuwing.

De Arbeidsinspectie, voluit Toezicht op het Welzijn op het Werk, maakte de resultaten vandaag bekend. Zowat iedereen van de 140 arbeidsinspecteurs werd ingeschakeld. In vijf gevallen werd een proces-verbaal opgesteld voor het gerecht.

De klemtoon van de actie lag op zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van zeer zware tot dodelijke ongevallen. De focus lag hierbij op de kleine werven en de veiligheid van steigers en valgevaar.

"Identiek aan 2013"

De resultaten zijn "zo goed als identiek" aan die van drie gelijkaardige acties in 2013. Volgens de Arbeidsinspectie moet de sector daarom dringend geresponsabiliseerd worden. Een sensibilisatie- en preventiecampagne vanaf eind september gedurende een jaar wordt daarom toegejuicht. Deze actie was een soort "nulmeting", in het najaar van 2016 volgt een tweetal nieuwe "bliksemacties", klinkt het.

Ook wijst de Arbeidsinspectie op de "malaise" in de bouw, met de "omvangrijke tewerkstelling van zelfstandigen onder het statuut van meewerkende vennoten en van werknemers tewerkgesteld in het stelsel van de Europese detachering".

De bouwsector is verantwoordelijk voor meer één op de vier dodelijk ongevallen die in België gebeuren. Vallen is de oorzaak in een vijfde van de gevallen.

Lees meer