Beeld ter illustratie.
PhotoNews Beeld ter illustratie.

Hof van beroep: “Verbod op hoofddoek in Limburgse scholen is gerechtvaardigd”

Antwerps hof van beroep draait beslissing rechtbank van Tongeren terug

Het hof van beroep in Antwerpen heeft beslist dat het verbod op het dragen van een hoofddoek in de scholen Atheneum Maasland (nu: GO! Maxwell) en de Nikola Tesla Middenschool in Maasmechelen gerechtvaardigd is. Het hof hervormt daarmee een eerdere beslissing van de burgerlijke rechtbank van Tongeren. Die had vorig jaar geoordeeld dat elf meisjes, wiens ouders een procedure hadden aangespannen, hun hoofddoek tóch mochten dragen. Hun advocaat overweegt cassatieberoep aan te tekenen. GO!, de onderwijskoepel van de Vlaamse Gemeenschap, reageert wel tevreden.

De ouders van de elf meisjes waren naar de rechter gestapt, omdat ze wilden dat hun dochters overal, en dus ook in de twee scholen, hun hoofddoek konden dragen. De rechtbank in Tongeren willigde hun eis vorig jaar in: het deel van het schoolreglement dat de uiterlijke tekenen van religie verbiedt, was niet langer van toepassing voor hun dochters.

Godsdienstvrijheid

De rechtbank hield daarbij rekening met bepalingen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat de verplichtingen aan de Europese landen oplegt om al hun burgers in volle vrijheid hun godsdienst te laten beleven.

De betrokken scholengroep Maasland tekende beroep aan tegen het vonnis en met succes. Het hof oordeelde dat het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in het gemeenschapsonderwijs nodig is. Het dragen van dergelijke tekens heeft in het verleden immers al geleid tot ordeverstoringen en groepsdruk.

“De leerlingen moeten hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen in een vrije omgeving, zodat ze zelf een oordeel kunnen vormen over de eigen identiteit, ook op religieus vlak, en die van de anderen. Het hof meent dat het creëren van een leeromgeving, vrij van levensbeschouwelijke tekens, daaraan kan bijdragen.”

“Ook zal een dergelijke leeromgeving de vrije schoolkeuze van de ouders vrijwaren. Ouders die kiezen voor het gemeenschapsonderwijs, mogen legitiem verwachten dat hun kinderen in een neutrale leeromgeving worden onderwezen, zonder sociale druk, of bekeringsijver.”

Eerder arrest

Het hof van beroep beriep zich voor zijn beslissing onder meer op een eerder arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat stelt dat het verbod tot het dragen van levensbeschouwelijke tekens een beperking van de godsdienstvrijheid is, die enkel toegestaan is indien ze nodig is voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Volgens het hof beantwoordt het verbod van het GO! hieraan, want het wil ermee de rechten en vrijheden van alle leerlingen en hun ouders vrijwaren en het schoolgebeuren ordentelijk laten verlopen.

Advocaat: “Lat ligt te laag”
De advocaat die de elf meisjes en hun ouders vertegenwoordigt in deze zaak reageert teleurgesteld. “Volgens onze cliënten heeft het hof van beroep de hogere rechtspraak naast zich neergelegd”, aldus Joos Roets. “Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHVRM) oordeelde toch dat godsdienstvrijheid geen vrijgeleide is om religieuze gevolgen uit te wissen? Volgens ons legt het hof van beroep de lat voor het Gemeenschapsonderwijs te laag.”

Volgens Roets moeten er wel degelijk inspanningen geleverd worden om de verschillende groepen binnen de school te laten samenleven. “Dat kan niet door alle uiterlijke verschillen weg te werken. Onze cliënten overwegen om tegen dit ontgoochelende arrest in cassatieberoep te gaan.

GO! tevreden met uitspraak van hof van beroep

GO!, de onderwijskoepel van de Vlaamse Gemeenschap, is wel tevreden met de uitspraak. “We stellen na een eerste lezing vast dat het hof onze argumentatie volgt en dat het vindt dat het GO! met het verbod een legitieme doelstelling nastreeft”, reageert woordvoerster Nathalie Jennes. “Concreet betekent dit dat het verbod voor de betrokken leerlingen gehandhaafd blijft.”

Het GO! zal het vonnis verder analyseren en wacht ook de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in Franstalig België af.

Weyts: “Bladzijde omslaan”

“Laat ons nu de bladzijde omslaan”, reageerde Onderwijsminister Ben Weyts gisteravond in een persmededeling. “Ik steun volmondig het oordeel dat het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in het gemeenschapsonderwijs nodig is. Het dragen van dergelijke tekens heeft dikwijls aanleiding gegeven tot discussies. Laat ons daar nu eindelijk een streep onder trekken. Een school van het gemeenschapsonderwijs moet een neutrale omgeving zijn, géén discussieplaats over religie of bekeringsijver. Alleen de extremen hebben er baat bij dat deze polemiek nog langer aansleept.”

De minister concludeert dat het hof van beroep met deze uitspraak onderstreept dat scholen uit het GO wel degelijk een neutraliteitsgebod mogen opleggen. “Ik roep hen op om van die mogelijkheid ook gebruik te maken en de lang aanslepende discussie te beëindigen”, besluit de minister. 

53 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Liliane Vervliet

    Gino Denil :het integreren begint van uit het gezin :de ouders dus .Als de ouders zich blijven vastklampen aan de tradities van het land van oorsprong zal van integratie NOOIT sprake zijn ! Open je ogen man !

  • Moehmena Rahous

    Ik was 17 en de leerkracht wou mij uit de klas zetten omdat ik in de les een boerensjaaltje droeg (rood met witte bollen) als emotioneel symbool voor de band met mijn toenmalig lief. 't was te kiezen: sjaaltje uit of buiten... Zo hoort het, al van toen, en zo moet het blijven. Sjaaltje uit of buiten.

Lees meer