Hoorzittingen over mensenrechten in China

Op voorstel van de Ecolo-Groen!-fractie komen er in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken hoorzittingen over de problematiek van de mensenrechtenschendingen in China en de Olympische Spelen.

Tibet
"We zullen erop aandringen dat die hoorzittingen er snel komen", aldus Groen!-kamerlid Wouter De Vriendt. Gezien de actualiteit zal er tijdens de hoorzitting ook verwezen worden naar het geweld in Tibet. Groen! wil alvast Jacques Rogge, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, horen.

Boodschap brengen
Groen! en Ecolo hebben er eerder ook al voor gepleit dat het BOIC proactiever moet optreden, door bijvoorbeeld een boodschap over mensenrechten op de sportkledij van de atleten te plaatsen. (belga/vsv)

Lees meer