BELGA

In opspraak gebrachte juf krijgt andere job

De juf die in opspraak kwam omwille van vermeend seksueel misbruik in een kleuterschool op het Antwerpse Kiel zal een andere functie krijgen. Dat verklaarde de directeur van het Antwerpse Stedelijk Onderwijs in 'Terzake'. "De juf zal niet meer in dezelfde school starten, ze had daar ook zelf om gevraagd. Gelukkig zijn we als organisatie voldoende groot om haar een andere job aan te kunnen bieden", aldus Frank Noten.

De school zelf zal niet langer 'De Blokkendoos' heten, maar 'Creatopia'. "De naamsverandering heeft niets te maken met de ontstane heisa, maar kadert binnen een hertekening van de merkenarchitectuur die al maanden geleden in een nieuwsbrief aangekondigd was", klonk het nog.

Het gerechtelijk onderzoek naar het vermeende misbruik loopt nog steeds en volgens het parket zijn er tot op heden nog geen aanwijzingen dat de kleuterjuf in kwestie iets verkeerd heeft gedaan. Na de massahysterie die enkele weken geleden door de geruchten ontstond, lijkt het echter lang niet evident dat de kleuterschool volgend schooljaar zomaar met een schone lei van start zal kunnen gaan. Daarom wordt er de komende anderhalve maand nog intensief overlegd.

Overlegmomenten
Om de twee weken houdt het Stedelijk Onderwijs alvast een overlegmoment met het schoolteam. Ook met de ouderraad zijn gesprekken opgestart. Voor de start van het schooljaar zal er op 30 augustus nog een ultieme samenkomst gehouden worden waarop iedereen die een band heeft met de school welkom is. Het schoolteam, de ouders en de kinderen kunnen er dan onder begeleiding samen het nieuwe schooljaar voorbereiden.

Ook in de loop van het schooljaar zullen er nog activiteiten plaatsvinden om het wederzijds vertrouwen te herstellen. Intussen zou er ook al één klacht zijn ingediend tegen de mogelijk valse beschuldigingen die over de kleuterjuf werden geuit.

Lees meer