2
Photo News

Jambon zet door met sluiting vier kazernes civiele bescherming

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft de knoop definitief doorgehakt: vier van de zes kazernes van de civiele bescherming moeten sluiten in kader van de hervorming naar een zuivere tweedelijnsdienst. Enkel de posten in Brasschaat en Crisnée blijven nog over. Naakte ontslagen komen er niet.

De hervorming van de civiele bescherming leidt al een hele tijd tot onrust bij de vakbonden, net als in de gemeenten met een kazerne op hun grondgebied - Jabbeke, Liedekerke, Ghlin, Libramont, Brasschaat en Crisnée. Niet zelden klinkt daarbij de waarschuwing dat kostbare tijd verloren zou gaan bij rampen als de civiele bescherming nog slechts van op één plek kan uitrukken. 

Minister Jambon spreekt dat echter met klem tegen. De hele idee van zijn lopende hervorming is immers dat de civiele bescherming een rol krijgt in de tweede lijn, wanneer hooggespecialiseerd werk nodig is. Zoals bij chemische rampen, dijkbreuken of zelfs nucleaire problemen. Van dringende eerstelijnstaken - zoals uitrukken bij brand of verkeersongevallen - is geen sprake meer. Daarvoor rekent Jambon voortaan overal op de brandweer.

Wat doet de Civiele Bescherming concreet en wat verandert er? Lees hier meer.

Brandweertaken

De aanpassing moet een einde maken aan de huidige praktijk waarbij sommige kazernes van de civiele bescherming in hun buurt ook brandweertaken uitvoeren of ziekenwagens op pad sturen.

Niettemin erkent Jambon dat de kazernes van Jabbeke en Ghlin een reeks specifieke opdrachten hadden. Die gaan over naar de respectievelijke brandweerzones, West-Vlaanderen 1 en Hainaut Centre. Voor Jabbeke gaat het om urgente zeegebonden taken, voor Ghlin over al wat te maken heeft met het NAVO-hoofdkwartier SHAPE nabij Bergen. De betrokken brandweerzones zullen de mensen, het materiaal en de middelen overnemen. Of ze ook de sites behouden, valt af te wachten.

"Geen besparingsoefening"

Doel van de hele hervorming is performantie en efficiëntie, maar een besparingsoefening is het niet. Brandweer en civiele bescherming samen verliezen dus geen geld, maar krijgen er ook geen geld bij. Bijkomende middelen voor de uitbreiding en specialisatie in Brasschaat en Crisnée kunnen onder meer komen van de verkoop van gesloten kazernes. Brasschaat zou immers bijvoorbeeld vijftig à zestig extra manschappen krijgen, bovenop het huidige honderdtal.

Van naakte ontslagen zal geen sprake zijn, verzekerde de minister. Het zal ook geen bruuske omwenteling zijn, maar een "fade-out" over de periode 2017-2019. Niettemin heeft de hervorming uiteraard een impact op het personeel van de sluitende kazernes. Sommigen zullen verhuizen naar de overblijvende posten, anderen zouden mogelijk aan de slag kunnen bij de brandweer, de noodcentrales 112 of bij een andere overheidsdienst.

Tegelijk wordt het statuut van de personeelsleden van de civiele bescherming in de hervorming opgetild tot het gunstigere statuut van de brandweer. Volgens minister Jambon zou dat voor sommigen tot twintig procent opslag betekenen. De vrijwilligers van de civiele bescherming krijgen eveneens meer verantwoordelijkheden, meer kans op vorming en hetzelfde uniform als de beroepskrachten.

Brasschaat

De voorbije maanden klonk meermaals het verwijt dat de kazerne van Brasschaat aan het langste eind trekt omdat Jambon daar woont. Klopt niet, aldus de minister. "Het is niet omdat ik in Brasschaat woon en daar titelvoerend burgemeester ben, dat het Brasschaat moest zijn. Maar natuurlijk ook niet dat het Brasschaat niet mocht worden", klinkt het. "Het is goed dat de kazerne blijft, maar een andere ontwikkeling op die plaats zou onze gemeente een nog grotere meerwaarde gegeven hebben", zo verwijst Jambon nog naar de locatie van de kazerne in de buurt van het golfterrein van Brasschaat.

De keuze gebeurde volgens de minister op basis van economische, operationele en risicogebonden parameters. De kritiek dat gemorreld zou zijn aan de parameters omdat Liedekerke eerst als beste uit de bus kwam, wuift hij van de hand. "Kijk je enkel naar de economische en operationele parameters, dan kwam Liedekerke inderdaad licht naar boven. Maar neem je de CBRN-risco's erbij (chemische, biologische, radiologische en nucleaire risico's, nvdr), dan moet ik er toch geen tekening bij maken", aldus Jambon, verwijzend naar de vele Seveso-bedrijven in het Antwerpse. "Ik begrijp dat lokale mensen het moeilijk hebben omdat zij niet verplicht zijn het grotere plaatje te zien, maar wij uiteraard wel", zegt de minister nog.

2
BELGA

Salpeterzuurlek

Tot slot anticipeert Jambon op opmerkingen over de snelle inzet van de civiele bescherming na het salpeterzuurlek in Zevekote dit weekend. "De civiele bescherming van Jabbeke heeft daar in eerste instantie metingen gedaan die ook door de lokale brandweerzones kunnen gebeuren", besluit hij. "We nemen geen enkel risico met de veiligheid. De hulp in eerste lijn moet geleverd kunnen worden door de brandweer. Er mag geen enkele overlap meer zijn." 

Lees meer