3
Photo News

Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi vierde kandidaat-voorzitter CD&V

Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi is ook kandidaat-voorzitter van CD&V. Dat maakte hij net bekend. Mahdi is, na Katrien Partyka, Vincent Van Peteghem en Raf Terwingen, al de vierde CD&V’er die zich als opvolger van Wouter Beke opwerpt. “De generatie die nu opstaat, heeft gezien hoe het fout is gelopen. Wij moeten nu de kans krijgen om het in de toekomst beter te doen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Hoe lang hebt u erover gedaan om te beslissen mee in de race te stappen?

“Heel lang. Ik ben altijd een grote twijfelaar. Het is een veel te belangrijke beslissing om zomaar mee te doen. Ik heb daar dus lang en diep over nagedacht.”

Wat is ‘heel lang’? Is het zaadje al geplant op de avond van 26 mei, toen de historische klap voor CD&V duidelijk werd?

“26 mei was een keerpunt: er is iets beginnen kiemen, maar echt kriebelen doet het pas sinds een paar weken. 26 mei was trouwens niet alleen voor mij een keerpunt, maar voor de hele partij. Toen hebben we ingezien dat het anders moet. De 14,7% was een dieptepunt, maar niet het ultieme dieptepunt: dat zouden we bereiken wanneer de partij zou ophouden te bestaan. Dat hebben we toch vermeden, denk ik. Er is een nieuwe mindset ontstaan, waardoor we toch met enig positivisme naar de toekomst kijken.”

Het wordt stilaan wel een opbod: u bent al de vierde CD&V’er die voorzitter wil worden – en er zullen er tegen de deadline op komende maandagochtend 8 uur nog wel een aantal hebben gemeld.

“Het is op zich niet verkeerd dat er verschillende kandidaten zijn. Het betekent dat we met velen zijn die zich geroepen zijn om de partij vooruit te helpen. Ik kan iedereen alleen maar succes wensen.”

3
Photo News

Dat opbod houdt risico’s in. In zo’n strijd zullen misschien wonden geslagen worden, die de partij meer dreigen te verdelen dan te verenigen.

“Een ideologisch debat is goéd. Maar daarna moeten we tot een rechtlijnigheid komen die er nu soms ontbrak. Het gebeurde al te vaak in het publiek dat de ene CD&V’er een mening vooropstelde, waarop een andere partijgenoot daar het radicaal tegenover standpunt over verkondigde. Dat moeten we zien te vermijden: de standpunten van de partij moeten duidelijk afgebakend zijn, en wie daar anders over denkt, moet voortaan daar niet meer over communiceren.”

Dat klinkt wel zeer particratisch.

“Integendeel. De leden zullen de inhoud bepalen op het jaarlijkse ideologische congres dat ik wil invoeren. Die standpunten zal de partij moeten volgen, en dus ook wie communiceert namens de partij.”

Het moet anders bij CD&V. Dat was al de boodschap van de 12 apostelen die de verkiezingsnederlaag van 26 mei analyseerden. Dat is ook unisono de boodschap van de kandidaat-voorzitters die u zijn vooraf gegaan.

“De analyse van de apostelen gaat vooral over de structuur van de partij, welke rol de middenveldsorganisatie nog moeten hebben, of de fracties en de kabinetten. Maar het verhààl van de partij, daar hebben ze niets over gezegd. Wat goed is, trouwens: het is niet aan hen om te bepalen wat de inhoudelijke lijn van CD&V in de toekomst moet zijn.”

Het moest vooral allemaal duidelijker en scherper, was de analyse van de apostelen. CD&V heeft zich al te vaak niét uitgesproken, en daardoor haar relevantie niet benadrukt.

“Duidelijker zijn. Het moet scherper. Dat zijn bijna dooddoeners geworden. Ja, een verhaal moet duidelijk zijn. Maar de partij moet vooral ergens voor stààn, met een ideologie die helder is. Dat is vooral een probleem, niet louter de manier van communiceren. Er zijn thema’s die aan de CD&V kleven, en daar hebben we werk aan om onze ideeën en oplossingen in de verf te zetten.”

Wat zijn die thema’s volgens u?

“Het moeilijke evenwicht tussen werk en gezin, bijvoorbeeld. Mensen die in de ratrace terecht zijn gekomen en maar blijven hollen, de hele dag door. Als we toch zo graag naar de Scandinavische landen kijken als voorbeeld waar wij ook naartoe moeten, dan moeten we naar hun model van ouderschapsverlof streven. De vereenzaming van de maatschappij, zowel bij ouderen als bij jonge mensen, is nog zo’n thema: we moeten mensen meer ruimte geven om tot rust te kunnen komen, en dan blijft er wel tijd over om zich in het verenigingsleven te engageren. Want er niks zo Vlaams als dat, hoe mensen bij elkaar komen om op zaterdag en zondag een hele dag te werken op een eetfestijn.”

3
Photo News

Er zijn ondertussen ook meer visieteksten dan kandidaat-voorzitters. Wat is uw krachtlijn?

“Terug naar de basis. Van onze ideologie waar christen-democratie moet voor staan. Een overheid die niet al te groot moet zijn, maar wel slagkrachtig en efficiënt. Mensen het recht laten hebben op een geloof, dat niet problematiseren maar wie zich radicaal gedraagt moeten we wel uit de samenleving verwijderen. Maar vooral: het antigif zijn tegen al wie polariseert en radicaliseert.”

Dat zei Wouter Beke ook al voor de verkiezingen: CD&V als de redelijkheid tussen de roepers. Het veilige midden is de partij zuur opgebroken.

“Het gaat over meer dan stijl alleen. Het is méér dan alleen maar redelijkheid en braaf en niet-polariserend communiceren. Het gaat over de fundamenten hoe wij naar de samenleving kijken. Rentmeesterschap is één van de basispijlers van onze ideologie. Een oubollig woord, ik weet het, maar het is extreem actueel. Laat tien hippe communicatiespecialisten daar maar een ander woord voor bedenken, maar inhoudelijk is dàt waar we moeten voor staan. Hoe beheren we de belangen van de mensen, zonder dat we de volgende generaties met problemen opzadelen? Dat vraagstuk gaat op voor de manier waarop we de klimaatuitdaging aanpakken, maar net zo goed over de begroting in evenwicht houden. Op dat vlak moeten we veel harder zijn. Als we zien dat Nederland een begroting met een gigantisch overschot kan houden, waarom zouden wij dat niet kunnen?”

Uw partij heeft een eeuwigheid geregeerd, en toch heeft ze dat rentmeersterschap niet bewaakt – niet op vlak van klimaat, niet op vlak van een begroting met overschot.

“Als u dat zo bekijkt, hebben àlle partijen het moeilijk nu. Daarom is het goed dat er nu een vernieuwing komt. Bij ons, maar net zo goed bij de socialisten, de liberalen en zelfs bij de groenen. De generatie die nu opstaat, moet de kans krijgen het waar te maken. Wij hebben gezien hoe het in het verleden fout is gelopen en op welke manier het in de toekomst beter zou moeten gaan.”

106 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • eric debanne

    Hans van Diest : heel juist met u analyse ! Ook mijn mening Die pipo weet niet wat democratie is ...

  • stefan leysen

    Het enige dat ik van deze jongeman gezien heb is dat hij evengoed rond de pot kan draaien als al de anderen in de partij. Op delicate maar duidelijke vragen van Pieter Jan Desmet kon of wilde hij geen degelijk antwoord geven. Bochtenwerk zijn de Vlamingen zat, duidelijkheid hebben we nodig. Maar morgen tegen prime time van de zevende dag zal er wel ene opstaan die al de andere kandidaten van tafel veegt, dat is mijn gevoel.

Lees meer