Kim De Gelder.
belga Kim De Gelder.

Kim De Gelder wordt geïnterneerd

De kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM), die deel uitmaakt van de strafuitvoeringsrechtbank, heeft beslist dat Kim De Gelder geïnterneerd wordt. De nu 30-jarige De Gelder werd in 2013 veroordeeld tot levenslang voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde in 2009, maar hij wordt nu via de interneringswet van 2016 als veroordeelde geïnterneerd. 

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Het Gentse hof van assisen veroordeelde De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor 4 moorden en 25 moordpogingen. Zijn advocaat Jaak Haentjens had gepleit voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn. De jury oordeelde echter dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was en op het tijdstip van de feiten niet verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis.

De Gelder ging volgens zijn advocaat na de veroordeling verder achteruit en hij verhuisde de voorbije jaren enkele keren van gevangenis. Hij verblijft nu in de gevangenis van Gent, maar toen hij in 2017 in de gevangenis van Oudenaarde verbleef, diende de gevangenisdirecteur een verzoek tot internering in. Dat werd mogelijk door de interneringswet van 2016, en het is de kamer voor de bescherming van de maatschappij die daarover moest oordelen. Die beval vier gerechtsdeskundigen om De Gelder te onderzoeken. Volgens Haentjens is De Gelder voor de experts ontoerekeningsvatbaar en ook het openbaar ministerie verzette zich niet langer tegen een internering.

Nu de kamer voor de bescherming van de maatschappij een internering beveelt, kan De Gelder in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) terechtkomen. Als het FPC later oordeelt dat zijn geestestoestand voldoende is gestabiliseerd, kan de kamer voor de bescherming van de maatschappij bevelen dat De Gelder moet terugkeren naar de gevangenis, totdat hij zijn straf heeft uitgezeten.

Het is jammer dat het zolang geduurd heeft voor men tot het inzicht kwam dat Kim De Gelder niet thuishoort in de gevangenis

Advocaat Jaak Haentjens

Vergissing

“Ik ben tevreden voor hem”, zegt Jaak Haentjens, de advocaat van Kim De Gelder. “Hij wordt nu overgebracht naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Gent, maar de bedoeling is dat hij snel naar een FPC zal gaan. Daar kan hij een gepaste psychiatrische behandeling krijgen die een meerwaarde zal bieden. Hij had al tien jaar lang die behandeling moeten krijgen.” 

“Als je mijn persoonlijke mening vraagt, ja, het hof van assisen heeft zich toen vergist”, stelt Haentjens. “Maar het doet er niet toe. Die uitspraak kunnen we niet terugschroeven, maar belangrijk voor mij was dat hij in het statuut van geïnterneerde terechtkwam, om een behandeling te krijgen.”

 “Het is jammer dat het zolang geduurd heeft voor men tot het inzicht kwam dat Kim De Gelder niet thuishoort in de gevangenis”, zegt Haentjens. “De diagnose is nu uitgesproken schizofrenie met een duurzaam karakter. Als hij niet medicatiegetrouw is, kunnen er agressieve handelingen uit voortvloeien die te vergelijken zijn met wat er vroeger gebeurd is. In de gevangenis is hij nu passief. Hij zit 24 uur op 24 op cel en dat is zijn enige activiteit gedurende de hele dag. Hij gaat niet naar de wandeling, ze kunnen hem niet aan het werk krijgen, hij doet niets.”

Volgens Haentjens is er weinig besef bij De Gelder van wat hij aangericht heeft. “Hij voelt dat niet aan dat hij wat hij gedaan heeft een enorme maatschappelijke beroering heeft veroorzaakt”, zegt de advocaat. “Ik weet niet of hij ooit gaat genezen. Ik vrees daarvoor. Ik denk dat hij een toestand gekomen is die moeilijk omkeerbaar zal zijn. Wanneer hij bij wonder toch zou genezen, dan gaat men de internering opheffen en krijgt hij opnieuw het statuut van veroordeelde.”

De Gelder kan vanuit dat statuut later een voorlopige invrijheidsstelling vragen. “In theorie zou hij als veroordeelde zijn invrijheidsstelling kunnen aanvragen vanaf januari 2025", zegt Haentjens. 

Strikt opvolgen

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft zich in deze procedure, in tegenstelling tot voor het hof van assisen, niet verzet tegen de internering, omdat De Gelder “levenslang onder toezicht dient behandeld te worden om tegemoet te komen aan het hoge recidiverisico”. “De veiligheid van de samenleving staat centraal en is van primordiaal belang. We blijven dit zeer strikt opvolgen”, zegt persmagistraat An Schoonjans.

De slachtoffers krijgen vandaag nog een nieuwsbrief met extra toelichting. “De slachtoffers zullen via de dienst Slachtofferonthaal van Dendermonde eerstdaags uitgenodigd worden op een informatiemoment om hun volledige rechten te kennen tijdens de interneringsprocedure. Ook het parket Oost-Vlaanderen zal er toelichting verstrekken aan slachtoffers en nabestaanden”, zegt Schoonjans. 

31 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Tom Caers

    Zolang hij maar nooit meer vrij komt. Voor mijn part rot hij voor eeuwig weg. Waar hij opgesloten zit maakt voor mij weinig uit

  • filip de lamonica

    Met een neutrale kijk en zonder bevooroordeeld te zijn blijft deze zaak toch beroeren ! Is dit geen bewijs van hoe mensen veroordeeld worden op basis van een aangesteld college gerechtsexperts die de zaak manifest verkeerd moeten beoordeeld hebben al die jaren terug. De feiten blijven uiteraard wat ze zijn en doet hieraan geen afbraak. Helaas gaat dit zaakje deze hele familie blijven achtervolgen. Sterkte aan elkeen die in deze zaak getroffen werd .

Lees meer