Getty Images

Kinderarmoede in België groter dan in onze buurlanden

De kinderarmoede in België is groter dan die in onze buurlanden. Vooral Brussel en Wallonië zijn getroffen. Dat blijkt uit een studie van de Koning Boudewijnstichting die uitgevoerd werd door Frank Vandenbroucke (Universiteit van Amsterdam) en Anne-Catherine Guio (Luxemburg Institute of Socio-Economic Research). De onderzoekers vragen een globaal en ambitieus plan van alle beleidsniveaus om de problematiek aan te pakken.

De analyse gebeurde aan de hand van een Europese indicator. Concreet worden kinderen als ‘gedepriveerd’ beschouwd als er aan minstens drie van zeventien essentiële zaken niet wordt voldaan. Het gaat onder meer om het dagelijks eten van groenten en fruit, een voldoende verwarmde woning en minstens één keer per jaar op vakantie gaan.

15 procent
In België bedraagt het aandeel arme kinderen ongeveer 15 procent. "Dat cijfer is vergelijkbaar met Frankrijk, maar ligt hoger dan dat van de andere buurlanden", zegt Guio. De belangrijkste risicofactoren zijn in ons land het gezinsinkomen, opgroeien in een huishouden waar (bijna) niet gewerkt wordt, het opleidingsniveau van de ouders, opgroeien in een eenoudergezin, schulden en woonkosten.

Het Belgische gemiddelde verbergt wel grote regionale verschillen. In het Brussels gewest heeft maar liefst 29 procent van de kinderen geen toegang tot minstens drie essentiële zaken, in Wallonië ligt dat op 22 procent. In Vlaanderen gaat het om maar 8 procent.

“Zeer paradoxaal”
Een opvallende vaststelling is dat de intensiteit van deprivatie in België groter is dan in onze buurlanden. "Van de hele EU hebben we het slechtste cijfer wat betreft kinderen die opgroeien in een gezin waar niet of heel weinig wordt gewerkt", zegt Vandenbroucke. "Die vaststelling is zeer paradoxaal. Want als je naar onze rijkdom kijkt, dan is die ongeveer dezelfde als in onze buurlanden. Maar als je kijkt naar de armoede is er veel verschil."

Dat verschil wijst er volgens de hoogleraar en gewezen sp.a-minister op dat "het niet zo is dat we niks kunnen doen aan de situatie". Hij pleit samen met Guio voor een globale, ambitieuze en gecoördineerde aanpak die alle beleidsniveaus betrekt. Concreet is er onder meer nood aan hervormingen om de koopkracht van alleenstaande en laagopgeleide ouders te verhogen, de uitbreiding van betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang en "een substantiële uitbreiding" van sociale huisvesting. 

Hervormingen

Concreet pleiten Vandenbroucke en Guio onder meer voor sociale en fiscale hervormingen om de koopkracht van alleenstaande en laagopgeleide ouders te verhogen. “Een loonkostenverlaging is heel effectief in het laaggeschoolde segment”, aldus Vandenbroucke. Daarnaast is er ook nood aan een sterker activeringsbeleid en is de uitbreiding van betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang, zonder lange wachtlijsten, van erg groot belang. “Op dat vlak is er al vooruitgang geboekt, maar het blijft toch een handicap in het beleid.”

De onderzoekers wijzen bovendien nog op de nood aan “een substantiële uitbreiding” van sociale huisvesting en de dienstverlening van sociale verhuurkantoren. Ook het onderwijs speelt een cruciale rol in de strijd tegen kinderarmoede. “Het aantal mensen dat zonder diploma het secundair onderwijs verlaat, is dramatisch hoog”, zegt Vandenbroucke. “En zij zijn de ouders van morgen.”

Scholen kunnen ook een rol spelen in de aanpak van kinderarmoede op korte termijn, door bijvoorbeeld gezonde maaltijden aan te bieden, of ervoor te zorgen dat de kosten van leerlingen voor schoolmateriaal en -uitstappen worden gedrukt. Vandenbroucke pleit in dat verband voor “brede scholen die ingebed zijn in een netwerk met partners” en dus meer financiële armslag hebben.

9 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Benny Winters

    Meeste armoede in Brussel en Wallonië. Laat nu daar juist een socialistisch beleid zijn.

  • robert Flossy

    Kinderen in armoede en toch de grote jan uithangen in het buitenland! Geld voor militaire operaties, vluchtelingen, migranten, dure architectuur, maar geen geld om eigen kinderen en gezinnen ECHT te helpen. Goed bezig Belgie!

Lees meer