Nieuwe pedofilieklacht tegen Roger Vangheluwe

Het federale parket bevestigt dat er op 18 juli een klacht met burgerlijke partijstelling is ingediend tegen Roger Vangheluwe, de voormalige bisschop van Brugge, maar wil verder geen informatie kwijt over de zaak. Vangheluwe moest twee jaar geleden ontslag nemen als bisschop van Brugge omdat hij twee neven seksueel had misbruikt in hun kindertijd. Of de nieuwe feiten intussen verjaard zijn, is nog onduidelijk.

De nieuwe klacht komt volgens het weekblad Humo van een dertiger uit West-Vlaanderen die werd misbruikt toen hij verbleef in een instelling in de Westhoek die Vangheluwe vaak bezocht. Het gaat om Huize Godtschalck in Loker, een deelgemeente van Heuvelland. Aanvankelijk was dat een weeshuis, nu vangt het kinderen in problematische opvoedingssituaties op. De man die de klacht indiende, heeft er het grootste deel van zijn jeugd doorgebracht.

Klacht
"Klager werd vanaf zijn achtste seksueel, emotioneel en fysiek misbruikt door gewezen bisschop Roger Vangheluwe in het tehuis Huize Godtschalck te Loker, alsook tijdens de vakanties die hij samen met de andere kinderen van voornoemd tehuis doorbracht te Oostduinkerke", staat in de klacht die advocaten Tine Verbeke en Walter Van Steenbrugge op 18 juli indienden.

 
"Klager werd vanaf zijn achtste seksueel, emotioneel en fysiek misbruikt door gewezen bisschop Roger Vangheluwe"

De klacht is niet alleen gericht tegen Vangheluwe, maar ook tegen onbekenden, die verzuimd hebben hulp te verlenen aan een minderjarige in nood, én tegen de katholieke kerk, die heeft nagelaten de feiten te onderzoeken.

Volgens Van Steenbrugge lijdt het slachtoffer nog steeds door het toenmalig misbruik. Hij verblijft in de gevangenis en heeft zware persoonlijkheidsproblemen, die volgens een psychiater rechtstreeks verband houden met het misbruik.

Verjaring
De advocaat is er niet van overtuigd dat de feiten juridisch verjaard zijn, zo liet hij verstaan in het programma Terzake op Canvas. "Daarover kan enkel uitspraak worden gedaan als we precies weten in welke tijdspanne het misbruik heeft plaatsgevonden. De verjaringstermijn gaat pas in nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden." Deze zaak kan er volgens Van Steenbrugge bovendien voor zorgen dat ook voorgaande feiten strafbaar worden. Juridisch is dat mogelijk als de periode tussen verschillende misdrijven de verjaringstermijn niet overtreft.

Kerkjurist Rik Torfs liet intussen optekenen dat de nieuwe feiten wellicht niet verjaard zijn volgens het kerkelijk recht. "Sinds 2010 is die termijn immers opgetrokken tot 20 jaar na de meerderjarigheid van het slachtoffer", zegt hij. "Er wordt gezegd dat het nieuwe slachtoffer vooraan de dertig is, dus dat zou betekenen dat deze feiten strafbaar zijn volgens het kerkelijk recht."

Walter Van Steenbrugge
BELGA Walter Van Steenbrugge

Lees meer