2
UNKNOWN

Slachtoffers pedopriesters vallen uit de lucht inzake vergoedingen

Heel wat Belgische slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk fronsen de wenkbrauwen bij het commentaar van de advocaat van de Belgische bisschoppen, Paul Quirynen. Die beweerde dat de Belgische bisschoppen en oversten in alle stilte de slachtoffers financieel zouden willen vergoeden. Bemiddeling met een kerkoverste heeft de voorbije jaren nergens tot resultaat geleid, stelt de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk.

Linda Opdebeeck, voorzitter van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk: "Wij moeten bekennen dat van enige schadevergoeding van de ongeveer 500 mensen die met hun dossier in contact getreden zijn met onze werkgroep, er niet één bij is waarin zo'n bemiddeling met een bisschop of overste de laatste jaren tot enig resultaat heeft geleid", luidt het.
 
Oude dossiers
"Ofwel weten we het niet, ofwel bestaat het gewoon niet, ofwel heeft Quirynen het nog over een tiental oude dossiers uit de eerste periode van de commissie-Halsberghe van voor 2005", aldus Opdebeeck.
De Werkgroep stelt dat in geen enkel dossier van seksueel misbruik binnen de Kerk recentelijk enige bisschop of overste, noch één van hun advocaten, stappen zette naar slachtoffers die resulteerden in een financiële vergoeding.
 
Juridische stappen ontraden
De Werkgroep vermoedt dat meester Quirynen, als advocaat van de Belgische bisschoppen, de slachtoffers zoveel mogelijk probeert af te raden de gerechtelijke wegen te volgen alsook hun hoop te stellen op de opvolgingscommissie van de parlementaire commissie, de zogenaamde arbitragecommissie.
 
"Van enige openbare en systematische aanpak van de Belgische bisschoppen en oversten hebben de slachtoffers nog niets gehoord", besluit Opdebeeck. (belga/lb)

2 Paul Quirynen, advocaat van de Belgische bisschoppen.
UNKNOWN Paul Quirynen, advocaat van de Belgische bisschoppen.

Lees meer