De Antwerpse ring.
belga De Antwerpse ring.

Klimaatvriendelijke mobiliteit is haalbaar door overheidsgeld voor auto te verschuiven

Wie iets wil doen aan het klimaat, moet de stijgende uitstoot van broeikasgassen door het verkeer aanpakken. Een klimaatvriendelijke mobiliteit realiseren is haalbaar door overheidsgeld voor de auto te doen wegvloeien naar alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een studie door Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Greenpeace en partners Trein Tram Bus, Fietsersbond, Bond Beter Leefmilieu en GRACQ.

TML berekende een beleidsscenario voor 2030. Dat berust op drie pijlers: de invoering van een slimme kilometerheffing, de afbouw van de salariswagen en het afschaffen van het fiscale voordeel voor professionele diesel. De inkomsten die daaruit voortvloeien, worden geïnvesteerd in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. 

“In het scenario van TML daalt de CO2-uitstoot met 22 procent in 2030. Krijgen we er gratis bij: minder luchtvervuiling, minder gereden kilometers, minder ongevallen en files", stelt Joeri Thijs van Greenpeace.

Volgens Thijs zijn een afbouw van de salariswagen en een versterking van de alternatieven bovendien sociale klimaatmaatregelen die iedereen ten goede komen. "Vandaag heeft 13,5 procent van de werkende bevolking een salariswagen. In het alternatieve scenario zullen alle werknemers, dus ook de 86,5 procent zonder salariswagen, kunnen genieten van een hoger nettoloon dankzij een verlaging van de lasten op arbeid."

De daling van iets meer dan 20 procent in CO2-uitstoot zet België een flink eind op weg om de kloof met de ambities in het klimaatakkoord van Parijs te overbruggen. Maar bijkomende maatregelen zijn nodig. "Een versnelde elektrificatie van een gereduceerd wagenpark dankzij een uitstapdatum voor auto's op fossiele brandstof, de betonstop, lokaal parkeerbeleid en vol inzetten op autodelen en andere innovaties in onze mobiliteit zijn belangrijke bouwstenen. De oplossingen liggen op tafel, de tijd van treuzelen is voorbij. De volgende regeringen moeten klimaatregeringen worden", houdt Joeri Thijs voor.

51 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Albert De Vries

    Het hoofdprobleem blijft, zeker vanaf 2025, hoe en waar aan al de nodige echte, fysieke groene stroom geraken. We kunnen bij de Walen aankloppen om bij hen nog wat windmolens te mogen plaatsen, maar dan is de kous ook af. De rest wordt fysieke import, net als nu aardgas. En daar is nog veel werk aan, zie Elia. Elektrificatie, meer openbaar vervoer, warmtepompen,... hebben allemaal echte fysieke groene stroom nodig

  • Gerry Cle

    En nu het gespartel van die 13,5% die het vanzelfsprekend vinden dat die 86,5% mee betaald voor HUN wagen. Hoog tijd om de luxecadeautjes voor die 'elitaire' 13,5% om te zetten in een algemene loonlastenverlaging voor de 100%. En als hun werkgever niet bereid is om hun wagen om te zetten in loon zullen ze het in zijn ogen waarschijnlijk niet waard zijn.

Lees meer