Koning Filip tijdens zijn toespraak naar aanleiding van 21 juli
rv Koning Filip tijdens zijn toespraak naar aanleiding van 21 juli

Koning Filip roept politici op tot actie en wil zo snel mogelijk een regering

Tijdens zijn jaarlijkse toespraak, naar aanleiding van onze nationale feestdag, heeft koning Filip aangegeven dat hij zo snel mogelijk een nieuwe regering wil. Hij vindt dat er een open dialoog moet komen. “Alle partijen moeten samen naar oplossingen zoeken, zonder exclusieven.” Daarmee spoort hij impliciet N-VA en PS aan om rond de tafel te gaan zitten. De koning mag geen uitgesproken standpunt innemen over politieke kwesties. Zijn toespraak wordt ook nagelezen door de regering in lopende zaken.

Een kleine maand na de verkiezingen is het niet onlogisch dat de koning in zijn traditionele toespraak stilstaat bij de politieke stand van zaken. Onze vorst, die Didier Reynders en Johan Vande Lanotte als informateurs het veld instuurde, geeft aan dat de uitslag “uiteenlopend” was. “Maar uiteindelijk vraagt u allen bijzondere aandacht voor dezelfde thema’s waarover ook in andere landen ongerustheid heerst: werkgelegenheid, klimaat, armoede en migratie”, aldus koning Filip.

Het komt er voor hem nu op aan het eens te worden over oplossingen. De koning beseft dat de kaarten moeilijk liggen. “Ik heb begrip voor de beperkingen waar onze politieke leiders rekening mee moeten houden”, luidt het. “Maar de vele uitdagingen zijn van die aard, dat ze snel moeten worden aangepakt, met moed en vastberadenheid. En ze zijn zo met elkaar verweven, dat ze een intense samenwerking vergen, op alle niveaus.”

Het staatshoofd staat ook stil bij het engagement dat velen onder ons aan de dag leggen en benadrukt het belang van een “open en waarachtige dialoog” om wervende projecten tot stand te brengen. Een open dialoog betekent voor de vorst dat je de ander wil begrijpen in zijn overtuigingen, zelfs als je het niet eens bent. “Daarin is ook geen plaats voor leugens en kwetsende woorden”.

Een echte dialoog ziet dan weer de complexiteit onder ogen, houdt van nuancering en streeft naar complementariteit, gaat koning Filip voort. “In zaken als klimaat en werkgelegenheid, maar ook mobiliteit, energie, onderwijs en vorming, kunnen we pas efficiënter zijn als we open en oprecht met elkaar in gesprek gaan”, onderstreept hij.

Zijn volledige toespraak luidt als volgt: 

 “Dames en heren,

Twee maanden geleden heeft u uw stem uitgebracht. Hiermee heeft u uw vertrouwen geschonken aan mannen en vrouwen opdat ze een antwoord zouden bieden op uw bezorgdheden. Het resultaat van deze verkiezingen was uiteenlopend. Maar uiteindelijk vraagt u allen bijzondere aandacht voor dezelfde thema’s waarover ook in andere landen ongerustheid heerst: werkgelegenheid, het klimaat, armoede, migratie.

Het gaat er nu om, de nodige conclusies te trekken en het eens te worden over oplossingen. Ik heb begrip voor de beperkingen waar onze politieke leiders rekening mee moeten houden. Maar de vele uitdagingen zijn van die aard, dat ze snel moeten worden aangepakt, met moed en vastberadenheid. En ze zijn zo met elkaar verweven, dat ze een intense samenwerking vergen, op alle niveaus.

Ons land heeft talent en energie te over. Het ontbreekt niet aan goede wil of ideeën, integendeel. Velen onder ons engageren zich al met overtuiging in hun directe omgeving. Velen tonen zich ook solidair in hun gemeenschap of tijdens grote solidariteitscampagnes. Velen verlangen naar hoopgevende en ambitieuze projecten. Het komt er op aan al die goede wil te mobiliseren.

Wervende projecten komen tot stand door dialoog en het bundelen van krachten. Er schuilt een enorm potentieel in de open en waarachtige dialoog. Laten we dat ten volle benutten. Een open dialoog betekent dat je de ander wilt begrijpen in zijn overtuigingen en zijn keuzes, zelfs als je het daar niet mee eens bent. Je laat de ander voelen dat je hem nodig hebt om tot een oplossing te komen, zonder exclusieven. Daarin is ook geen plaats voor leugens en kwetsende woorden.

Een echte dialoog ziet de complexiteit onder ogen, houdt van nuancering en streeft naar complementariteit. In zaken als klimaat en werkgelegenheid, maar ook mobiliteit, energie, onderwijs en vorming, kunnen we pas efficiënter zijn als we open en oprecht met elkaar in gesprek gaan.

Het bundelen van onze krachten om een gezamenlijk doel te bereiken, daar zijn in veel domeinen al mooie voorbeelden van. Binnen de bedrijfswereld, waar nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Bij onze wetenschappers, die dankzij de sterke wisselwerking met elkaar de top bereiken. Bij onze film- en toneelregisseurs en de vele kunstenaars die de ziel van ons land aan de wereld tonen. Van Hollywood tot het bekroonde Belgische paviljoen op de Biënnale van Venetië, het resultaat van een mooie samenwerking tussen alle gemeenschappen van ons land.

Het is ook onze zin voor dialoog en ons talent om mensen samen te brengen, die we met succes ten dienste stellen van het Europese project.

Onze verscheidenheid en complementariteit zijn onze kracht. Zo staan we internationaal bekend en zo rekent men ook op ons. Misschien beseffen wij dat onvoldoende. Het is wel onze eigenheid. We mogen er trots op zijn.

Dit alles moet ons voor het land een vernieuwde ambitie geven. Dat is ook de beste remedie tegen angst, het gevoel van onmacht en moedeloosheid. Onze democratie kan er alleen maar wel bij varen.

Dat is wat ik op deze nationale feestdag ons allen toewens: dat we voluit gaan voor een verantwoordelijke dialoog, dat we onze zin voor samenwerking blijven ontwikkelen en dat we fier zijn op wat ons land uniek maakt.

De Koningin en ik wensen u een fijne Nationale Feestdag.

Leve België”

104 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Roger Vanthillo

    Di Rupo wil praten. Enkel als de informateurs het vragen. Als de koning vraagt de verschillen te overstijgen kan hij ook niet anders dan te praten over het confederalisme als middel om tot een rechtvaardigere verdeling van de lusten en lasten te komen met eigen verantwoordelijkheden. dat door N-VA aan de kiezer werd voorgelegd. Als hij het enkel wenst te hebben over de uitbreiding van de transfers, zonder één enkele verbintenis, of een aanpassing van de financieringswet hoeft het niet.

  • Gino Denil

    De Zweedse coalitie erfde een tekort van 12,4 miljard van Di Rupo. Aanvankelijk leek het er op dat deze regering ging afsluiten met ongeveer een tekort van 8 miljard. Maar steeds nieuwe gegevens hebben dat ondertussen doen oplopen tot 11 miljard. Verschil met Di Rupo is dat deze veel meer rente moest betalen op de staatsschuld. En dat deze regering ons een indexsprong en een hoop nieuwe taksen en accijnzen in de maag splitste. Miljarden inleveringen die enkel geleid hebben tot minder groei.

Lees meer