5 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).
Photo News Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Kwetsbare gezinnen krijgen eenmalige toeslag van 120 euro per kind, premie van 2.000 euro voor ondernemingen met zwaar omzetverlies

De Vlaamse regering heeft op een persconferentie aanvullende steunmaatregelen aangekondigd in het kader van de coronacrisis voor kwetsbare gezinnen en zelfstandigen. Minister-president Jan Jambon (N-VA) deelde mee dat er 45 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor armoedebestrijding. Ook voor bedrijven en zaken werden bijkomende maatregelen bekendgemaakt.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen aan.

De Vlaamse regering nam de voorbije weken al heel wat maatregelen om de Vlaamse economie te ondersteunen tegen de coronaschok. Maar die schok treft natuurlijk ook tal van gezinnen die het al moeilijk hadden of die de voorbije maanden hun inkomen zagen dalen. Om te vermijden dat er extra gezinnen in armoede belanden en om gezinnen die al in armoede leven beter te ondersteunen, komt de Vlaamse regering nu met een soort drietrapsraket aan maatregelen, samen goed voor een bedrag van 45 miljoen euro. Met het nieuwe pakket maatregelen komt de Vlaamse regering tegemoet aan een resolutie die onlangs unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Zo komt er volgens minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) binnen het Groeipakket of kinderbijslag een Covid-19-toeslag voor gezinnen met kinderen met een inkomen van onder de 2.213 euro per maand of gezinnen met kinderen die hun inkomen in april, mei of juni plots zagen zaken onder die grens. Gezinnen die één maand inkomensdaling kunnen aantonen, zullen een eenmalige toeslag van 120 euro per kind krijgen. Die toeslag wordt uitbetaald in drie maandelijkse schijven. Volgens berekeningen gaat het om zo’n 126.000 kinderen, waardoor de kostprijs uitkomt op 15 miljoen euro.

5 Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).
Photo News Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Daarnaast trekt de Vlaamse regering 15 miljoen euro uit voor armoedebestrijding via de lokale besturen. Op die manier zullen met name de OCMW’s extra ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) kunnen de lokale besturen zelf beslissen of ze de extra middelen inzetten voor financiële ondersteuning, trajectbegeleiding of andere initiatieven zoals bijvoorbeeld het organiseren van zomerscholen.

5 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld).
Photo News Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld).

Tot slot gaat er ook 15 miljoen euro naar een eenmalig consumptiebudget of consumptiekrediet om de koopkracht van kwetsbare gezinnen op te krikken. Gemeenten en steden kunnen een plan indienen om via een bestaand of nieuw systeem van vouchers of bonnen kwetsbare gezinnen te ondersteunen.

Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) is de doelgroep niet beperkt tot leefloners, maar kan het ook gaan om mensen met een laag inkomen. Belangrijke voorwaarde is wel dat de voucher of bon wordt gespendeerd bij de lokale handelaar, om die lokale handel op zie manier ook “meer zuurstof” te geven. “Het moet gebruikt worden bij de lokale economie, bij de lokale groentewinkel of handelaar. Het is de bedoeling dat het daar wordt uitgegeven”, aldus Diependaele.

5 Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA).
Photo News Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA).

Verlenging van dagpremies

Ook voor bedrijven en zaken werden bijkomende maatregelen aangekondigd. Nu veel winkels en horecazaken de deuren opnieuw mogen openen, vervalt voor hen de mogelijkheid om gebruik te maken van de Vlaamse hinderpremie. Maar omdat een hele reeks andere zaken zoals bijvoorbeeld bioscopen, discotheken en feestzalen nog niet mogen starten en omdat veel ondernemingen en winkels draaien aan een verminderde omzet, voorziet de Vlaamse regering bijkomende steunmaatregelen.

Zo komt er een verlenging van de dagpremies, kondigde minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) aan. Ondernemers die nog steeds hun locatie verplicht moeten sluiten kunnen ook na 12 juni (de dag waarop de Vlaamse hinderpremie normaal zou aflopen) een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag. De premie wordt toegekend tot het moment dat de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.

Aanvullende compensatiepremie

Voor de ondernemers en winkels die wel de deuren kunnen heropenen, maar die door de coronabeperkingen te kampen hebben met een fors verlaagde omzet, komt er een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60 procent in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

“Het is meteen ook de laatste acute ingreep die we doen als Vlaamse regering. We hebben de hinder- en compensatiepremie gehad. Hiermee willen we die ondernemingen die minstens 60 procent omzetverlies lijden een duwtje in de rug geven. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de activiteiten opnieuw opgestart zijn”, aldus Crevits.

Diegenen die het systeem misbruikt hebben, zullen gesanctioneerd worden

Minister Hilde Crevits (CD&V)

De CD&V-minister kwam ook nog eens terug op het verhaal van de misbruiken van de Vlaamse premies. “Ik kan niet anders dan als minister van Economie mogelijke misbruiken fel veroordelen. In tijden dat we als regering grote budgetten uittrekken om toe te laten dat ondernemingen het hoofd boven water houden, in zulke tijden is het elementair dat wie steun aanvraagt, voldoet aan de voorwaarden. (...) Diegenen die het systeem misbruikt hebben, zullen gesanctioneerd worden”, aldus Crevits. “Tegen zulke misbruiken treden we hard op”, vulde minister-president Jan Jambon aan. “Dat soort gedrag is ronduit schandalig in deze crisis.”

5 Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).
Photo News Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Relanceplan

Jambon hoopt “dat deze nieuwe maatregelen het ergste leed in deze vreselijke coronacrisis kunnen verzachten”, zo verklaarde hij aan het einde van de persconferentie. De minister-president herhaalde dat zijn regering nog voor het zomerreces op de proppen wil komen met een relanceplan voor de langere termijn.

Jambon verwees ook nog naar de wapenspreuk van Zeeland, met name “luctor et emergo” of “ik worstel en kom boven”. “We zullen met zijn allen moeten blijven worstelen om deze crisis te boven te komen. We zullen ook steeds ons gezond verstand moeten blijven gebruiken. We moeten waakzaam blijven, want het vreselijke coronavirus is nog niet verslagen. Als we ons aan de richtlijnen houden, zal het ons lukken, maar dat is dan wel de belangrijke voorwaarde”, besloot Jambon. 

Lees ook:

De Vlaming mag weer op café: “Gezonde zenuwen en zwaar bier om 9 uur ’s morgens” (+)

111 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • lars vandenberge

    Die 2000 euro zullen ze allemaal wel gaan incasseren. Bij de vorige corona compensatiepremie van 3000 euro gingen ze ook uit van de eerlijkheid van de aanvragers.

  • leen hanssens

    Dit kan alleen in België. Blijven geld uitdelen. Geld dat er niet is.

Lees meer