L&H: OM overloopt individuele verantwoordelijkheden

Het openbaar ministerie op het L&H-proces is begonnen met het overlopen van de individuele verantwoordelijkheid van elke beklaagde. Het voormalige topkwartet van het technologiebedrijf wist volgens het OM zeer goed dat ze fictieve omzetten creëerde. Vooral voor Gaston Bastians was openbaar aanklager de Pauw niet mild. Hij ontkende tijdens zijn tientallen verklaringen het licht van de zon. Het openbaar ministerie kwam aanvankelijk nog eens terug op haar vervolgingsbeleid, dat al van dag één onder vuur ligt. Het OM zegt dat het die personen wilde vervolgen die een substantiële bijdrage aan de fraude leverden en dat ook zeer goed beseften. "Het waren door hun professionele achtergrond geen dwazeriken die onwetend waren", zo omschreef het OM de beklaagden.

Lernhout
Jo Lernout was de man achter het concept van de LDC's. Hij stelde de businessplannen op, de financiële plannen en gaf onderrichtingen voor het afsluiten van de contracten. Dat hij niet op de hoogte zou geweest zijn van de boekhoudkundige constructies, zoals hij voorhoudt, is volgens het OM larie. Op hun dagelijkse wandelingen, werd hij steevast door zijn vriend Pol op de hoogte gehouden, vertelde het OM en passant. "Het is overigens mooi om te zien in het dossier dat ze elkaar nooit hebben aangevallen", vulde substituut Ann De Braekeleer daar aan toe.

Hauspie en Willaert
Pol Hauspie en Nico Willaert kunnen volgens de aanklagers ook hun verantwoordelijkheid niet ontkennen. Hauspie was evenzeer betrokken bij het concept van de LDC's. De besprekingen met investeerders, inclusief geheime nevenafspraken voor die LDC's, werden door de drie bestuurslui gedaan. De dagdagelijkse instructies voor de organisatie voor die LDC's waren een zaak voor Nico Willaert.

Hauspie bekende onderzoeksrechter Heimans dat het concept van de LDC's niet koosjer was. "Nico Willaert kan niet vasthouden aan zijn beweringen dat hij slechts een simpele commerciële jongen is. Dat is hij niet", benadrukte De Braekeleer.

Bastiaens
De vierde hoogbeklaagde, voormalig ceo Gaston Bastiaens, was volgens iedereen bij L&H bezeten van de koers van het aandeel. Dat is volgens het OM te begrijpen voor iemand die de dagelijkse leiding heeft, al voegde de aanklager daar aan toe dat Bastiaens zelf een groot pakket aandelen had en er dus persoonlijk ook wel bij vaarde. Diverse voorbeelden werden opgesomd waarbij Bastiaens de fraude mee in de hand werkte.

Korea
Substituut-procureur-generaal de Pauw : "Iedereen die het dossier leest, zal verder vaststellen dat de feiten in Korea voor een groot deel de verantwoordelijkheid zijn van Gaston Bastiaens. Alleen Bastiaens is daar niet van overtuigd, zoals zijn hele houding in het dossier ook is. Om maar een voorbeeld te geven: terwijl hij voorhoudt dat hij in Ieper contracten zag passeren die in Korea waren afgesloten en waar hij niets van wist, blijkt uit onderzoek dat hij op het vliegtuig was gestapt en in Korea die contracten zelf had onderhandeld".

Een "Bastiaense verklaring", zo typeerde de aanklager het, zoals er vele tientallen in het dossier zouden zitten. Lernout, Hauspie en Willaert waren volgens de Koreanen niet meteen de hoofdactoren in het Koreaanse luik, maar toch zouden zij de grote lijnen van de feiten in dat land geweten hebben.

Auditcomité
Het OM besteedt ook veel aandacht aan de verantwoordelijkheden van het auditcomité. Dat heeft diverse signalen genegeerd waaruit bleek dat er problemen waren met het boeken van omzetten. Het comité speelde enkele van haar bezorgdheden wel door aan het topmanagement maar nam haar wettelijke rol niet op door de raad van bestuur in te lichten, pleitte het openbaar ministerie.

Het auditcomité heeft een speciale rol in het proces. Het comité bestaat uit drie leden: Erwin Vandendriessche, Marc De Pauw en Dirk Cauwelier. Die laatste is advocaat, maar ook plaatsvervangend rechter in Ieper. Door zijn functie werd de procedure "voorrecht van rechtsmacht" gebruikt, waardoor het proces meteen voor het hof van beroep belandde. Diverse beklaagden hebben daar nog steeds felle kritiek op. Daarom besteedde het OM, dat toegaf dat het aanvankelijk terughoudend was voor de dagvaarding van het comité, veel aandacht aan de verantwoordelijkheden van het auditcomité.

Toen Erwin Vandendriessche reeds in 1998 te horen kregen dat de internationaal toonaangevende Wall Street Journal artikels wilde maken over de vreemde omzetten, werd de raad van bestuur niet ingelicht. Dat short-sellers het aandeel L&H genegen waren omdat ze ook dachten dat de koers was opgeblazen, was een feit dat de drie leden bekend was, maar dat evenmin gerapporteerd werd. En toen de Amerikaanse beurswaakhond SEC in 1998 "vuile vragen" stelde over de LDC's werden de bestuursleden evenmin ingelicht. (belga/gb)

Lees meer