Mozkito

Laatste acht jaar vijf keer bespaard bij politie

De malaise binnen de federale politie is niet louter terug te brengen tot een gebrek aan centen, maar onderzoek leert dat er wel degelijk bespaard is de voorbije jaren.

Een student Handelswetenschappen aan de UGent deed vorig jaar nog een diepgaande analyse van de cijfers. "Voor mijn masterproef onderzocht ik in 2017 de kostprijs van de federale politie", legt Kenneth Neirinckx uit. Hij nam alle begrotingen sinds 2001 onder de loep en voegde daar een interessante dimensie aan toe. Neirinckx zette de budgetten af tegenover de index. "Bijna 90% van het budget van de politie gaat naar lonen, dus weegt de indexering zwaar door in het budget. Een regering kan miljoenen extra vrijmaken, maar als daarmee de indexering niet eens opgevangen wordt, dan is het de facto een besparing."

Op zijn grafiek wordt het budget in 2001 gelijkgeschakeld met 100. Als de jaren nadien de lijn stijgt, dan is er genoeg geïnvesteerd in de federale politie om naast de indexering nog extra centen over te houden. Als de lijn daalt, volstaat het nieuwe budget eigenlijk niet om de indexering op te vangen. Het valt op dat de grafiek vooral de laatste acht jaar vaker naar omlaag is gegaan dan naar omhoog. In acht jaar tijd zien we vijf besparingsjaren en één jaar waarop het budget min of meer gelijk is gebleven. Enkel in 2017 schiet de grafiek de hoogte in. Dat heeft alles te maken met de miljoenen die voor terreurbestrijding zijn vrijgemaakt na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Die budgetten zijn echter niet structureel verankerd. Het is dus aan de volgende regering om te beslissen of de grafiek zal dalen of stijgen.

Lees meer