Ook de rechtszaak rond de vermoorde kapster Julie Quintens vond voor assisen plaats.
Photo News Ook de rechtszaak rond de vermoorde kapster Julie Quintens vond voor assisen plaats.

Leuvense hoogleraar wil assisen volledig afschaffen: “Het kost veel geld, tijd en energie”

Frank Verbruggen schaart zich achter de recente pleidooien om assisen af te schaffen. "In zijn ideale vorm is het op papier heel mooi, maar het kost veel geld, tijd en energie”, aldus de Leuvense hoogleraar strafrecht. “Daarnaast heb ik ook vragen bij de toegevoegde waarde. Wat is er mis met het gezond verstand van de beroepsrechter?”

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw bond tijdens ‘De Zevende Dag’ de kat de bel aan door ervoor te pleiten dat de aanslagen van 22 maart 2016 niet voor assisen, maar voor een correctionele rechtbank gebracht zouden worden. Hij riep het beleid op de grondwet nog te wijzigen voor de aanvang van dit proces, in september 2021. 

De N-VA kondigde al een parlementair initiatief aan om hiervoor de nodige tweederdemeerderheid te vinden. Andere Vlaamse partijen lijken eerder gewonnen om enkel dossiers van georganiseerde misdaad en terrorisme bij het assisenhof weg te halen. 

"Ik ben voorstander van een volledige afschaffing", reageert Verbruggen. "De assisenprocedure stamt uit de negentiende eeuw, toen velen nog analfabeet waren en het gerechtelijk onderzoek voor het hof moest worden overgedaan. Maar dat geldt nu niet meer.” 

“Meer tijd wel welkom”
“Ik denk dat op het terrein iedereen ervan af wil, met uitzondering dan van de gespecialiseerde advocaten”, gaat Verbruggen verder. “Het euthanasieproces heeft opnieuw aangetoond dat dit niet de meest geschikte manier is om een zaak voor de rechtbank te behandelen. En justitie kan de schaarse middelen waarover het beschikt beter aan andere zaken besteden."

De Leuvense hoogleraar is wel voorstander van de integratie van sommige elementen van de assisenprocedure bij gevoelige zaken zoals moorden. "Het spreekt vanzelf dat deze rechtbanken voor dergelijke zaken meer tijd moeten uittrekken en bijvoorbeeld meer ruimte voorzien voor mondelinge getuigenverhoren. Net zoals in Duitsland kan er ook werk gemaakt worden van burgerparticipatie. Net zoals mensen uit de praktijk in de handelsrechtbank zetelen, zouden enkele uitgelote burgers in dergelijke zaken de beroepsrechter kunnen assisteren.”

Lees meer