BELGA

Lijken composteren? Moet kunnen, vindt Maingain

Olivier Maingain (DéFi) pleit om ecologische redenen voor een legalisering van compostering van lijken als alternatieve vorm van lijkbezorging.

Op dit moment zijn er twee wettelijk toegelaten praktijken: begraving en lijkverbranding. Maar volgens Maingain zijn die 'sterk vervuilend, duur en problematisch qua plaatsinname'. Hij bepleit om die reden de legalisering van compostering.

"Het is een gecontroleerd proces waarbij stoffelijke resten in een compost van snoeihoutsnippers in twaalf maanden tijd door micro-organismen in gezonde en vruchtbare humus worden omgezet. Er komen geen doodskisten, geen concessierechten, geen balsemingskosten bij te pas, er worden geen chemische producten toegevoegd...", aldus Maingain. Volgens het Kamerlid worden er onder meer in zijn gemeente hiervoor vragen ingediend door burgers.

"Mijn administratie beschikt niet over een wetenschappelijke studie die de voordelen van de humusatie vergelijkt met de twee wettelijke manieren van begraven. Gezien de organisatie van het begrafenisbeheer in België - kerkhoven en funeraria - lijkt er voor alle technieken een zeer lage milieu-impact te zijn", aldus minister Marghem die voor een eventuele wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging doorverwijst naar haar collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Lees meer