Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V)
Maxime Petit Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V)

Lokale besturen kunnen toch zelf aan contactopsporing doen

Lokale besturen zullen ook kunnen beschikken over de individuele gegevens van wie met Covid-19 besmet is. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) bekendgemaakt. Sinds vrijdag beschikken steden en gemeenten al over de gegevens op wijkniveau. Beke kondigde ook aan dat lokale besturen een autonoom contactopsporingssysteem kunnen opzetten.

De individuele gegevens zullen toegankelijk worden gemaakt via een medische expert die verbonden is aan de zorgraad van de eerstelijnszone waar de betrokken stad of gemeente onder valt. Die zestig zones in Vlaanderen en Brussel moeten het werk van lokale besturen en zorg- en hulpverleners beter op elkaar afstemmen. De organisatie van de eerstelijnszorg per werkgebied is in handen van speciaal daarvoor opgerichte vzw, een zogenaamde zorgraad.

De medische experten die de individuele gegevens van coronapatiënten toegankelijk moeten maken, moeten in de verschillende zorgraden wel nog worden aangesteld. Minister Beke wijst erop dat deze manier van werken zal garanderen dat het beroepsgeheim en de patiëntenrechten worden gerespecteerd.

Drie scenario’s

Om de lokale besturen en de zorgraden de kans te geven hun rol te spelen in de bestrijding van heropflakkeringen van Covid-19, werden drie scenario's opgesteld. De verschillende steden en gemeenten hebben immers niet allemaal dezelfde noden. Het is in het kader van die taak dat ze individuele patiëntengegevens zullen kunnen ontvangen.

Er zal de besturen onder meer de mogelijkheid geboden worden om een autonoom contactopsporingssysteem op te zetten, gekoppeld aan specifieke voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid en de garantie op het invoeren van gegevens in het centrale systeem. Alvast in West-Vlaanderen wordt zo'n autonoom systeem in de steigers gezet, dat na één maand zal worden geëvalueerd.

De lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen drongen er al langer op aan om als “lokaal contactcentrum” aan het werk te gaan. 

Cijfers contactopsporing verbeterd

Beke geeft nog mee dat de cijfers van de centrale contactopsporing verbeterd zijn. Zo wordt vandaag bijna 75 procent van de zogenaamde indexpatiënten (die positief testten op Covid-19) binnen de 24 uur afgehandeld, 95 procent wordt binnen de 72 uur afgehandeld.

Morgen zullen alle drie de scenario’s toegelicht worden aan de lokale besturen door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), ministers Beke en Bart Somers (Binnenlands Bestuur) en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Lees ook:  Contacttracing rammelt nog altijd even hard (+)

20 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Jef Van De Plas

    Mr Beke, ga toch weg man, je weet dat iedereen je meewarig aankijkt en denkt dat je het echt niet kan. Waarom blijf je op dat ministerstoeltje zitten ? Mensen zijn duidelijk veiliger af zonder u. Zelfs uw partijgenoten moeten aandringen en pushen om iets gedaan te krijgen , en je verzint daar altijd een antwoord op dat drie dagen later wéér niet uit komt. Allez, op wat trekt dat?

  • Jan Van de Velde

    De eerste symptomen van een gevaar voor de volksgezondheid worden altijd eerst door artsen ter plaatse vastgesteld. Daarom hebben gemeenten en provincies al 200 jaar eigen wettelijke opdrachten bij de bescherming tegen epidemieën. Beke moet hen niet de les spellen; voor zover dat in zijn macht ligt, moet hij hun actie eerder ondersteunen. Brussel is ver maar kan wel voordien - samen met alle betrokkenen - plannen afspreken opdat iedereen weet wat - zo nodig - moet gedaan worden.

Lees meer