BELGA

Mark Demesmaeker (N-VA) start in Europees Parlement

Mark Demesmaeker (N-VA) zetelt sinds vandaag in het Europees Parlement. Hij vervangt er zijn partijgenote Frieda Brepoels, die burgemeester geworden is in Bilzen.

Demesmaeker neemt meteen deel aan de plenaire vergadering van het Parlement in Straatsburg. Hij zegt "met veel overtuiging en overgave" van start te gaan en zich goed te hebben voorbereid.

De 54-jarige oud-journalist is de enige N-VA'er in het Europese halfrond. Hij vertegenwoordigt er zijn partij in de gemeenschappelijke fractie van de regionalistische Europese Vrije Alliantie en de Europese groenen. Demesmaeker zal zetelen in de commissies Buitenlandse Zaken en Mensenrechten en Leefmilieu en Volksgezondheid. Zoals het interne reglement dat vereist, is de opgave van zijn financiële belangen voortaan vrij raadpleegbaar op de parlementaire website.

Identiteit van elke volksgemeenschap
"Ik geloof in een Europees project dat respect heeft voor de verscheidenheid van talen en culturen, voor de identiteit van elke volksgemeenschap, voor echte subsidiariteit", legt Demesmaeker zijn engagement uit. "Als inwoner van de Vlaamse Rand rond Brussel heb ik me altijd opgeworpen als verdediger van de positie van het Nederlands én van de groene en open ruimte. In Europa zal ik dat werk op een ander niveau voortzetten."

Begrotingsdiscipline
Hij benadrukt dat begrotingsdiscipline en het volgen van de Europese aanbevelingen voor structurele hervormingen cruciaal zijn om uit de crisis te geraken.

Mark Demesmaeker zetelde sinds 2004 in het Vlaams Parlement. Hij was ook schepen in Halle, maar is er nu naar de oppositiebanken verwezen.

Lees meer