BELGA

Meer werkzoekenden vragen om vrijwilligerswerk

De RVA ontving in 2014 15.329 aanvragen van werkzoekenden om vrijwilligerswerk te doen. Dat zijn er meer dan in 2013 toen 14.060 aanvragen werden ingediend. De grote meerderheid van de aanvragen werd in 2014 ingediend in het Vlaams Gewest (11.083), gevolgd door Wallonië (3.216) en Brussel (1.030). Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Werk Kris Peeters in antwoord op een schriftelijke vraag van Frank Wilrycx (Open Vld).

Ook het aantal geweigerde aanvragen nam echter toe van 980 in 2013 tot 1.289 in 2014. De meeste weigeringen hielden in 2014 verband met de aard van de activiteit (651), gevolgd door de vermindering van beschikbaarheid (84). De aanvraag werd 64 keer geweigerd omdat het geen organisatie betrof of omdat de activiteit zich in de professionele sfeer van de particulier situeerde. 58 keer was dat het geval wegens het ontvangen van voordelen die niet gecumuleerd mogen worden met werkloosheidsuitkeringen en nog eens 58 keer omdat de activiteit zich in het buitenland situeerde.

Lees meer