Mevrouw De Croo krijgt Lamme Goedzakprijs

JONGCD&V, de jongerenafdeling van CD&V, heeft vandaag in Kortessem haar jaarlijkse Tijl-, Nele- en Lamme Goedzakprijzen uitgereikt. De Lamme Goedzak gaat dit jaar naar Françoise Desguin (alias mevrouw De Croo) voor een interview in de Juristenkrant, waarin Desguin vertelde dat ze het erg vindt dat er advocaten zijn waarvan de vaders beenhouwer zijn en waarin ze onomwonden stelde dat er "boeren aan de balie zitten".

Opvolgster van Milquet
De Lamme Goedzakprijs zet een persoon in de kijker die het afgelopen jaar een daad heeft gesteld met een bijzonder negatief, passief of onpersoonlijk karakter. De 'winnares' volgt Joëlle Milquet op. Andere genomineerden voor de Lamme Goedzak waren minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en de euthanasiearts Marc Cosyns.

Uilenspiegelprijs voor Vandeurzen en Dewever
De Tijl Uilenspiegelprijs, die toegekend wordt aan een persoon of groep die blijk heeft gegeven van grote politieke moed of op het publiek vlak een daad heeft gesteld met een durvend en stoutmoedig karakter, gaat dit jaar naar Jo Vandeurzen en Bart De Wever. Zij worden door JONGCD&V beloond voor "hun standvastigheid tijdens de regeringsonderhandelingen en hun trouw aan het kartel".

Katarakt krijgt Neleprijs
De Neleprijs, die toegekend wordt aan een persoon of groep die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de bevordering van het gebruik van het Nederlands en de uitstraling van de Vlaamse cultuur in België, gaat naar de serie Katarakt. "Hoewel Katarakt of staar een oogziekte is die het gezichtsvermogen vermindert, is de serie een echte blikopener geweest voor heel Vlaanderen", stelt JONGCD&V. (bega/eb)

Françoise Desguin, alias mevrouw De Croo.
UNKNOWN Françoise Desguin, alias mevrouw De Croo.

Lees meer