Justitieminister Koen Geens (CD&V).
BELGA Justitieminister Koen Geens (CD&V).

Minder misdrijven aanleiding voor internering

Plegers van relatief lichte misdrijven zullen in de toekomst niet meer in aanmerking komen voor internering. Voortaan zal dat enkel nog mogelijk zijn voor misdaden waarop een celstraf vanaf 5 jaar staat of voor misdaden en wanbedrijven waarbij de fysieke of psychische integriteit werden aangetast of bedreigd. Dat staat in een hervorming van het interneringsbeleid door minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die vandaag groen licht kreeg van de ministerraad.

Ons land werd al regelmatig veroordeeld voor zijn beleid rond geïnterneerden, omdat ze al te vaak zonder gepaste zorg achter de tralies belandden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg overweegt zelfs een verzamelarrest tegen ons land. Minister Geens had het over 32 klachten, waarvan er meer dan twintig zijn uitgedraaid op veroordelingen tot sommen van 300.000 euro. De hervorming die hij via de zogenaamde Potpourri III-wet wil doorvoeren, moet eindelijk een menswaardig regime installeren voor de 1.000 geïnterneerden in de psychiatrische annexen van de gevangenissen.

Zo komen er binnen de zes strafuitvoeringsrechtbanken 'Kamers voor de Bescherming van de Maatschappij'. Zij krijgen de bevoegdheid om een veroordeelde te interneren. De Kamers zullen bestaan uit een beroepsmagistraat en twee lekenrechters, namelijk een klinisch psycholoog en een assessor sociale re-integratie. Bedoeling is dat zij zich uitspreken over het zorgtraject van de geïnterneerde.

Daarnaast komt er een verplicht psychiatrisch onderzoek. De plaatsing gebeurt in een door de overheid georganiseerde inrichting of een afdeling tot bescherming van de maatschappij. Andere mogelijkheden zijn een forensisch psychiatrisch centrum of een erkende inrichting binnen het reguliere zorgcircuit. Eind volgend jaar opent het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen de deuren. In een nieuw masterplan voor de gevangenissen zouden ook nieuwe instellingen worden voorzien.

Het is ook de bedoeling voortaan gerichter te interneren. Momenteel kan elke misdaad of elk wanbedrijf waarop celstraffen staan, tot internering leiden, met uitzondering van politieke misdrijven of drukpersmisdrijven. In de toekomst wordt een drempel ingevoerd waardoor internering enkel mogelijk wordt voor niet-correctionaliseerbare misdrijven, of misdaden of wanbedrijven die een aantasting of bedreiging vormen voor iemands integriteit. De focus gaat dus naar wie een gevaar vormt voor de maatschappij. Anderen horen volgens Geens niet in het circuit thuis.


Lees meer