BELGA

Minder ongevallen met trams van De Lijn in 2014

In 2014 zijn trams van De Lijn betrokken geraakt in 865 ongevallen. Dat zijn er minder dan in 2012 en in 2013, toen er achtereenvolgens 1.004 en 1.029 dergelijke ongevallen geregistreerd werden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang).

Bij deze ongevallen raakten in 2014 308 personen gekwetst, waarvan er 5 overleden en 25 zwaargewond raakten. In 2012 beliep het aantal gekwetsten 319, waarvan er 4 stierven en 40 zwaargewond raakten. Het aantal gekwetsten in 2013 bedroeg 324. Hiervan stierven er 4 en raakten er 30 zwaargewond. De meeste slachtoffers vielen buiten de tram. In 11 procent van de gevallen was De Lijn aansprakelijk voor het ongeval, in 8 procent was er sprake van een gedeelde aansprakelijkheid.

In 2014 raakten er ook 192 reizigers gekwetst zonder dat er zich een verkeersongeval voordeed, bijvoorbeeld na een val bij een noodremming. In 2012 was dat het geval met 177 reizigers en in 2013 met 160. In de 529 gevallen in de periode 2011-2013, waarbij reizigers op die manier gekwetst raakten, droeg De Lijn 39 keer de verantwoordelijkheid voor het gebeuren.

Lees meer