2 Bart De Wever (N-VA) geeft op een persconferentie tekst en uitleg over zijn startnota en de Vlaamse regeringsvorming.
VTM NIEUWS Bart De Wever (N-VA) geeft op een persconferentie tekst en uitleg over zijn startnota en de Vlaamse regeringsvorming.

Minderhedenforum: “Voorstellen startnota bemoeilijken integratie van nieuwkomers”

Met nieuwe bijkomende voorwaarden, controles en sancties maakt de N-VA de integratie en de participatie van veel nieuwkomers in onze samenleving moeilijker. Dat stelt het Minderhedenforum in een reactie op de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever.

De organisatie wijst in een mededeling onder andere naar de financiële bijdrage voor inburgeringstrajecten, het opdrijven van sancties en boetes en het kunnen aantonen van een voldoende sterke en duurzame band met de gemeente of streek voor het verkrijgen van een sociale woning. "Het zijn stuk voor stuk maatregelen die de meest kwetsbare mensen met een migratieachtergrond raken en die net een averechts effect zullen hebben op hun integratie", meent directeur Landry Mawungu.

Te veel focus op ‘Vlaamse identiteit’

Het Minderhedenforum vindt dat er te hard gefocust wordt op de "Vlaamse identiteit". "De nota vertrekt vanuit een sterke assimilatiedrang van mensen van buitenlandse herkomst naar de Vlaamse identiteit, hoewel deze voor de meeste Vlamingen meervoudig is en verschilt van persoon tot persoon", klinkt het. Mensen van buitenlandse herkomst zouden volgens de organisatie ook afgeschilderd worden als mensen die "de rechtstaat niet respecteren en hun burgerlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden niet zouden opnemen".

Ten slotte hamert de organisatie erop dat elk kind het recht heeft om de nodige onderwijsondersteuning te krijgen die hen brengt tot excellentie en dat een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen in het onderwijs en publieke functies discriminerend is. "Een inclusieve samenleving voor iedereen sluit niet uit, maar omarmt haar burgers, los van levensbeschouwing en herkomst", aldus Mawungu nog.

2 Directeur van het Minderhedenforum Landry Mawungu.
Facebook/rv Directeur van het Minderhedenforum Landry Mawungu.

80 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Maria Scheuts

    Het is de kiezer die de kaarten zo gelegd heeft dat diegenen die een strenger integratiebeleid willen, niet de meerderheid halen. En de droom van de traditionelen is dat VB nog meer stemmen afneemt van N-VA, om via het cordon weer volledig baas te kunnen zijn.

  • Peter Janssen

    Te veel focus op ‘Vlaamse identiteit’???? Dat zou hoog TIJD worden dat nieuwkomers onze cultuur en identiteit RESPECTEREN en onze normen, waarden en vooral WETTEN aanvaarden en naleven. Moeten daartoe al maatregelen genomen worden, dan horen ze hier niet thuis wegens hun ONWIL tot integratie en deelnemen/bijdragen aan onze maatschappij!Behoud van onze Vlaamse eigenheid: mág het voor de meérderheid, mawungu en 'minderhedenforum'???

Lees meer