Als de cipiers staken, worden er politieagenten ingeschakeld. Maar de omstandigheden van de gedetineerden laten dan soms te wensen over.
Photo News Als de cipiers staken, worden er politieagenten ingeschakeld. Maar de omstandigheden van de gedetineerden laten dan soms te wensen over.

Minimale dienstverlening voor cipiers goedgekeurd door Kamer

De plenaire Kamer heeft het licht op groen gezet voor een minimale dienstverlening indien de cipiers in de gevangenissen het werk neerleggen. Enkel de socialisten en PVDA stemden tegen het voorstel, twee Vlaams Belangers onthielden zich.

Wanneer cipiers staken, neemt de politie de bewaking in de gevangenissen over. De omstandigheden van de gedetineerden laten dan soms te wensen over: bezoek, douches, en wandelingen worden afgeschaft of teruggeschroefd. De Raad van Europa tikte ons land al meermaals op de vingers omdat er geen minimale dienstverlening is.

Volgens de tekst van minister van Justitie Koen Geens zal er nu per gevangenis een plan worden opgemaakt dat bepaalt, na sociaal overleg, hoeveel personeelsleden aanwezig moeten zijn om een minimale dienstverlening te garanderen.

Schikkingen

Tweeënzeventig uur voor het begin van elke staking moet het inrichtingshoofd van de gevangenis een lijst opstellen van de personeelsleden die verklaard hebben dat ze niet aan de staking zullen deelnemen. Indien er onvoldoende cipiers aanwezig zijn, kan de provinciegouverneur met vakbonden en directie overleggen over de nodige “schikkingen". Indien nodig, kan de gouverneur die "schikkingen" verplichtend maken.

Op de oppositiebanken weerklonk de kritiek dat het ontwerp een aanval is op het stakingsrecht. Opvallend was de steun van Ecolo-Groen voor de tekst. "Zeggen dat wie het ontwerp steunt, tegen het stakingsrecht is, is kort door de bocht en intellectueel oneerlijk", verdedigde Stefaan Van Hecke de steun van zijn fractie. "Het gaat over de fundamentele rechten van de gedetineerden". 

Vakbond

Volgens de socialistische vakbond ACOD is de regeling rond een minimale dienstverlening in gevangenissen een lege doos. “In de eerste 48 uur verandert er niks” en “in geen enkele inrichting gaan wij rond de tafel zitten voor de concrete uitwerking”, zegt vakbondssecretaris Gino Hoppe.

“Pas na 48 uur kan de gouverneur overgaan tot dwingende maatregelen”, zegt Hoppe. “Bovendien is de maatregel enkel van toepassing op het protocol voor stakingen binnen het gevangeniswezen, en niet bijvoorbeeld bij een algemene staking. Onder dat protocol hebben wij in 2017 en 2018 in totaal twee dagen gestaakt.”

Hoppe is dan ook hard voor Geens. “Dit is het enige wat de minister heeft verwezenlijkt. Ondertussen zijn de overbevolking in de gevangenissen, het cipierstekort en de verlofachterstand niet weggewerkt en zijn belangrijke infrastructuurwerken niet gerealiseerd.”

Als Geens niets doet aan die punten, is ACOD dan ook niet bereid om in overleg te treden over de concrete uitwerking in gevangenissen van de plannen voor de minimale dienstverlening. “In geen enkele inrichting gaan wij rond de tafel zitten zolang de minister de problemen niet aanpakt”, benadrukt Hoppe.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer